Bli med og nominer årets beste sosiologiske artikkel!

På Vinterseminaret 2018 skal prisen for årets beste sosiologiske artikkel deles ut, og vi tar imot nominasjoner fra alle.

TEKST: Redaksjonen.

Prisen til årets sosiologiske artikkel deles ut til henholdsvis en norskspråklig og en engelskspråklig artikkel, skrevet av en norsk sosiolog. Disse kåres og utdeles på Vinterseminaret, men nomineringen har allerede begynt. Spesielt nominasjoner av engelskspråklige artikler av norske sosiologer er velkomment!

Anne Lise Ellingsæter i artikkelkomiteen sitter klar til å motta nominasjoner via denne e-postadressen: a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no. De to andre medlemmene av komiteen tar også imot nominasjoner, Pål Repstad (pal.repstad@uia.no) og Knud Knudsen (knud.knudsen@uis.no).

Alle kan nominere artikler!

Så har du lest noe med begeistring i løpet av året – skriv en e-post!

Artikkelbegrepet tolkes vidt i denne kategorien – med andre ord kan du også nominere bokkapitler.

ARTIKKELPRIS: Fra utdelingen av artikkelprisen på Vinterseminaret på Geilo i 2015.
Foto: Matthis Kleeb Solheim