Landsstyremøte 2015

Her finner du sakspapirene til Norsk Sosiologforenings landsstyremøte 2015.

Landsstyremøte finner sted søndag 25. januar 2015 kl 11:00 på Bardøla høyfjellshotell på Geilo.

Landsstyret består av AU og en representant fra hver lokalavdeling. Redaktører knyttet til foreningen har møte- og forslagsrett. Representanter fra nettverk og undergrupper inviteres med talerett. Lokalavdelingenes styrer kan med fordel diskutere sakene i forkant av møtet.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder
 2. Presentasjonsrunde – hva skjer i lokalavdelingene

NB: Lokalavdelingene må sende årsmelding og regnskap for 2014 senest 14. januar

 1. AUs arbeid og planer
  1. Nettsiden
  2. Verving og medlemsregister
  3. Diverse
  4. Iderunde på tema for vinterseminaret 2015
 2. Valg av styremedlemmer Nordisk Sosiologforening

Marianne Dæhlen og Inger Marie Hagen (ikke på valg) har representert foreningen. AU innstiller på gjenvalg av Marianne Dæhlen.

 1. Sosiolognytt og ST

Diskusjon og fremdrift i arbeidet

 1. Prosjekter
  1. Nettsiden – sikre deltakelse fra lokalavdelingene
  2. Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelinger etter rammer gitt i budsjettet som ble vedtatt av generalforsamlingen.
 2. Saker som lokalavdelingene ønsker å ta opp

Ingen saker er meldt AU pr 17/12. Det er likevel fortsatt mulig å melde saker dersom noen ønsker det eller ta saker direkte i møtet. Ta gjerne kontakt med leder dersom dere har planer om dette.

Velkommen!