Innstilling til nytt Arbeidsutvalg

På Generalforsamlingen 2018 skal det velges nye medlemmer til Arbeidsutvalget. Her finner du innstillingen.

Norsk Sosiologforening

Generalforsamling 2018

Innstilling fra Valgkomiteen

Arbeidsutvalget i 2017 har bestått av:

Leder: Jørn Ljunggren (på valg 2018)

Nestleder: Eirin Pedersen (på valg 2018)

Kasserer: Ida Drange (ikke på valg)

Sekretær: Pål Halvorsen (ikke på valg)

  1. styremedlem: Olav Korsnes (på valg 2018)
  2. styremedlem: Erika Braanen Sterri (ikke på valg)
  1. vara: Silje Andressen
  1. vara: Øyvind Wiborg (på valg 2018)
  2. vara: Kari Steen-Johnsen (på valg 2018)

Redaktør i sosiologen.no: Magnus Heie (ikke på valg).

Valgkomiteen innstiller følgende nye medlemmer:

Leder: Marit Haldar (ny)

Nestleder: Kristian Berg Harpviken (ny)

Kasserer: Ida Drange

Sekretær: Pål Halvorsen

  1. styremedlem: Kenneth Dahlgren (ny)
  2. styremedlem: Erika Braanen Sterri

1. vara: Silje Andressen (gjenvalg)

  1. vara: Erik Børve Rasmussen (ny)
  2. vara: Kari Steen-Johnsen (gjenvalg)

Fast medlem i kraft av redaktør for sosiologen.no: Magnus Heie

Revisor: Franck Sommerlyst (gjenvalg)

Valgkomitee; Kaja Reegård, Hedda Haakestad og Jørn Ljunggren

For valgkomiteen,

Oslo 23/1/18

Inger Marie Hagen

Valgkomiteen har bestått av: Kaja Reegård, Hedda Haakestad, Inger Marie Hagen.

Bilde av Marit Haldar og Kristian Berg Harpviken

Marit Haldar og Kristian Berg Harpviken innstilles som henholdsvis ny leder og nestleder.
(Foto: HioA/OsloMet og Prio)

Generalforsamlingen foregår søndag. 4 februar på Vinterseminaret.