Disse vant priser under Vinterseminaret 2020

På Vinterseminaret 2020 ble det delt ut priser for å benytte sosiologisk teori for å skrive artikler, formidle i media og til å gjøre sosiologi i praksis. Her finner du vinnerne.

En rekke priser ble delt ut på årets Vinterseminar. Her finner du alle vinnerne.

Formidlingsprisen til Arntfinn H. Midtbøen

Alene, og sammen med andre medforfattere, har Midtbøen beskrevet ulike aspekter ved sosial lagdeling i dagens Norge, slik som etnisk bakgrunn, utdannelse, samt systematiske forskjeller i holdninger til dagens mest aktuelle og betente spørsmål. Han har vist blant annet at etterkommere av innvandrere er overrepresenterte i både de lavere og den høyere enden av statistikkene, og lansert forklaringer på hvorfor det er sånn. Han var også med på å nyansere
fjorårets debatt om den norske eliten, med både egen forskning og med formidlingsbidrag (for ganske nøyaktig ett år siden). Prisen til Arnfinn H. Midtbøen utdeles dermed på grunnlag av flere ulike bidrag, for sosiologisk formidling av høy kvalitet i norsk offentlighet, heter i det i juryens begrunnelse.

Praksisprisen til «HELT MED» og Sosiologisk poliklinikk

Kriteriene for tildeling av praksisprisen understrekes det at det skal legges vekt på evne til å anvende perspektiver og innsikter fra sosiologisk forskning. Prisvinneren trenger ikke selv å være sosiolog, men tiltaket må ha en tydelig sosiologisk profil, ha relevans for håndtering av vesentlige samfunnsutfordringer, og vise sosiologiens samfunnsrelevans.

Sosiologisk poliklinikk tildeles Norsk sosiologforenings praksispris, 2020, ikke på grunn av et bestemt prosjekt, men først og fremst fordi de er det de er: en satsing som har gått aktivt inn for å gjøre sosiologi både relevant og tilgjengelig overfor et bredt spekter av samfunnsspørsmål, og som har introdusert faget på en formidabel måte for aktører og personer langt utenfor fagets egne rekker.

Tiltaket «HELT MED: arbeidsinkludering for mennesker med utviklingshemming»har så langt skaffet 72 nye arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv, til utviklingshemmede som tidligere har hatt vernet arbeid eller som aldri har vært i arbeid. Målet er å skape mer enn 100 nye slike jobber hvert år for denne målgruppen. Det er juryens vurdering at HELT MED fremviser en gjennomtenkt og respektfull tilnærming til arbeidslivets integrerende virkninger overfor en som tidligere i stor grad har opplevd integrering til ytterkanten av det norske samfunnet. Tiltaket viser hvordan sosiologiske teorier om integrasjon, deltakelse, anerkjennelse, verdighet og medborgerskap kan eksemplifiseres gjennom et arbeidstiltak for psykisk utviklingshemmede. Derfor tildeles Norsk sosiologforenings praksispris, 2020, til HELT MED.

Priser til artikkel om kraftkommuner og menn i vaskeindustrien

Beste norsk-språklige artikkel tildeles Tomas Hostad Løding for artikkelen «Tap og tillit – om relasjonene mellom norske kraftkommuner og finansnæringen», publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning.  Fra begrunnelsen heter det at Lødings artikkel om tillit «er svært solid bygget opp, knivskarpt argumentert og gjør et betydningsfullt og nyskapende grep ved å knytte klassiske teorier om tillit og modernitetens utvikling til et saksfelt som er av stor substansiell betydning og
samfunnsmessig nytte å belyse sosiologisk».

Beste engelsk-språklige artikkel går til Julia Orupabo og Marjan Nadim for artikkelen «Men doing women’s dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway«. Artikelen ble publisert i tidsskriftet Gender, Work & Organization. Juryen mener at Orupabo og Nadim med sine analyser gir ny innsikt i
arbeidsmarkedets kjønnsdeling, ved å vise at revolusjonen på bunnen er mer enn enveis kjøring. Kort sagt: Endringer i kjønnsrelasjonene er også resultatet av at mannlige immigranters tar over kvinners dritt-jobber. Artikkelen framstår under ett som et velkomponert og gjennomarbeidet sosiologisk bidrag.

Les begrunnelsen for begge tildelingene.