Vil du bli redaktør for sosiologen.no?

Nåværende redaktør går av og vi søker nye krefter til å videreutvikle nettsiden. Her kan du lese utlysningen.

Vil du lede redaksjonen videre i en tid der sosiologisk kunnskap blir stadig viktigere? Søk stillingen som redaktør. Fristen for å søke er er 20. desember.

Søknadsfrist: 20. desember 2019
Tiltredelse: 31. januar 2020

Last ned utlysningen (pdf).

Sosiologen.no er et unikt prosjekt og samler sosiologimiljøet i Norge. Nåværende redaktør går av ved Vinterseminaret 2020. Vi søker nå hans etterfølger. Den nye redaktøren skal opprettholde driften av sosiologen.no-redaksjonen og utvikle nettsiden videre. Sosiologen.no har redaksjonsmedlemmer i Oslo, Bodø, Bergen og Trondheim. Som redaktør er det gode muligheter for å bygge seg opp et nettverk.

Tilsettingen av oppdraget som redaktør gjøres i løpet av januar og forutsetter godkjennelse fra Norsk sosiologforenings Arbeidsutvalg.

Oppdraget er tidsavgrenset til to år.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for sosiologen.nos løpende redaksjonelle drift, samt strategiske arbeid.
 • Lede redaksjonens månedlige møter med ansvar for å kalle inn og sikre at det blir skrevet referater
 • Løpende oppfølging av redaksjonen med underredaktører og tilknyttede skribenter og redaktører
 • Holde oversikt over redaksjonens økonomi med budsjett og føring av regnskap, rapportere til Foreningens økonomiansvarlig
 • Ansvar for at arrangementskalenderen på sosiologen.no er oppdatert
 • Tilrettelegge og sende ut nyhetsbrev fra sosiologen.no til Norsk sosiologforenings medlemmer
 • Ansvar for at det blir lagt ut nyheter fra Sosiologforeningen og synliggjøre lokallagenes virksomhet på sosiologen.no

Overvåke og analysere lesertall via Google Analytics

Vi ser etter en redaktør som:

 • Har god kjennskap til det norske fagmiljøet i sosiologi. Kjennskap til og tidligere erfaring med Norsk sosiologforening og sosiologen.no er en stor fordel
 • Jobber disiplinert og effektivt, og har evne til å jobbe selvstendig
 • Har god skriftlig formidlingsevne
 • Er fleksibel på arbeidstid. Arbeidsmengde kan variere fra uke til uke og det må påregnes kveldsarbeid

Kan delta på fire møter i Arbeidsutvalget i året. Disse foregår i Oslo. Det forventes også at redaktøren holder månedlige redaksjonsmøter på egnet sted og/eller via SKYPE

I tillegg er det en fordel at du har:

 • Erfaring med redaksjonelt arbeid
 • Kjennskap til WordPress
 • Erfaring med Google Analytics er en fordel

Oppdraget vil bli honorert med kroner 80.000, – årlig.

Det er mulig for personen som får oppdraget å sette ut noen av arbeidsoppgavene med deler av honoraret til andre i redaksjonen. Dette må i så fall gjøres etter samråd og avtale med Arbeidsutvalget i Sosiologforeningen.

Sosiologen.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening, og har mulighet til å avholde redaksjonsmøter i foreningens møtelokaler på Litteraturhuset i Oslo.

Søknad på maks en side med CV sendes til leder av Norsk sosiologforening, Marit Haldar, på marit.haldar@oslomet.no  Søknaden merkes «Redaktør sosiologen.no».