Velkommen til Vinterseminaret 2022

Sosiologforeningens Vinterseminar 2022 foregår på Golsfjell fra fredag 4. februar til søndag 6. februar og har temaet arbeid.

Klikk her for oppdatert informasjon om smittesituasjonen og påmelding til Vinterseminaret.  

 

Kjære sosiologer, 

Som tema for seminaret fortsetter vi tradisjonen med å velge store sosiologiske begreper som vi tror vil engasjere mange både i og utenfor akademia. Temaet for Vinterseminaret 2022 er Arbeid. Arbeid har vært et viktig sosiologisk begrep, helt tilbake til Marx´s tid. Arbeid er strevsomt, fremmedgjørende, utbyttende, målrettet, produktivt, identitetsskapende; en kilde til inntekt, helse, og mening – men også sykdom, ulikhet, og urett. Arbeid er en menneskelig aktivitet og et begrep som gir sosiologer anledning til å trekke opp historiske linjer og klassiske problemstillinger, og som samtidig lar oss sette på dagsorden noen av de mest presserende samfunnsutfordringene i 2021. Klimaforandringer, arbeidsliv under en viruspandemi, teknologiutvikling og omstilling, integrering og utenforskap. 

Vi har levd i en krevende tid. Samfunnet har vært mer eller mindre nedstengt i 1 ½ år. Det har ikke vært mulig å ha store arrangementer. Men kanskje er det nettopp nå som det har vært så vanskelig – om ikke umulig – å arrangere store konferanser, at det derfor er spesielt kjærkomment for mange med et faglig seminar i Norge. Og akkurat Vinterseminaret, vinterens vakreste eventyr, har som kjent en helt spesiell plass blant norske fagseminarer – noe som også har kommet fram i flere innlegg på Sosiologen.no. Sosiologforeningens arbeidsutvalg inviterer derfor til Vinterseminar 2022 fra 4. til 6. februar. Vi byr opp til en utvidet sosiologisk diskusjon av arbeid. Velkommen til fjells!

På vegne av Norsk sosiologforening,

Marit Haldar (leder)

 

Mer informasjon om påmelding og program kommer på mail til medlemmer og på Sosiologen.no neste uke.