Spørreundersøkelse: En sosiologforening for framtida

Norsk sosiologforening ønsker å forbedre seg og håper du tar deg til til å svare på vår spørreundersøkelse.

Kjære sosiolog, 

Arbeidsutvalget i Norsk sosiologforening ønsker å innspill til hvordan vi kan videreutvikle foreningens arbeid og forbedre våre arrangementer. Vi håper derfor du har mulighet til å delta i denne spørreundersøkelsen. 

Vi ønsker å få svar fra et mangfold av sosiologer, derfor sendes spørreundersøkelsen bredt ut til nåværende og tidligere medlemmer og til sosiologer som ikke har vært medlem av foreningen tidligere. 

Det vil ta ca. 5-7 minutter å svare på undersøkelsen, og dette kan gjennomføres på både PC og mobil. Vi håper du tar deg tid til å svare.

Dataene blir anonymisert, og informasjonen du oppgir i undersøkelsen vil ikke kunne tilbakeføres
til deg. De vil bli brukt til interne analyser til bruk i Sosiologforeningens videre arbeid, og aggregerte resultater vil også kunne bli formidlet til medlemmene som ledd i foreningens interne diskusjoner. Dataene vil bli slettet i løpet av 2022. 

Ta undersøkelsen ved å klikke på denne lenken: https://no.surveymonkey.com/r/YWGCLLW

Med vennlig hilsen, 
Arbeidsutvalget i Norsk sosiologforening 
surveyillustrasjon

Norsk sosiologforening håper du tar deg til til å svare på vår spørreundersøkelse (illustrasjon: Steinkjær kommune).