Redaktør søkes for temanumre i «Norsk sosiologisk tidsskrift»

Interesserte bes høre av seg innen 31. august.

Norsk sosiologisk tidsskrift søker temaummeredaktør(er). (Foto: Norsk sosiologisk tidsskrift/Universitetsforlaget).

Oppgaven som temanummerredaktør for Norsk sosiologisk tidsskrift er ledig fra 1. januar 2019. Norsk sosiologforening søker en sosiolog (evt. to) med bred kompetanse, publiseringserfaring og stort faglig engasjement til å videreutvikle et tidsskrift som er både veldrevet og faglig solid.

Norsk sosiologisk tidsskrift tar mål av seg å være det viktigste sosiologiske fagtidsskriftet i Norge, og har sitt eget styre som består av representanter fra eierne som er Norsk sosiologforening, de sosiologiske instituttene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Søker en bredt orientert sosiolog

Tidsskriftet ble etablert i 2016, som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og Sosiologi i dag og utga sitt første nummer i februar 2017. Tidsskriftet publiserer seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne, som har hver sine redaktører. Tidsskriftet har en redaksjonssekretær på deltid, som jobber for begge redaktørene. I tillegg har temanummerredaktør/-ene en dedikert temaredaksjon på 8 personer.

Redaktørene har ansvar for tidsskriftets innhold, profil og faglig nivå, for fagfellevurdering av alle artikkelmanus og for å overholde alle formelle forpliktelser overfor forlaget.

Oppgaven som temanummerredaktør/-ene passer glimrende for en faglig aktiv og bredt orientert sosiolog som ønsker å bidra til å styrke kvaliteten og synligheten til norsk sosiologi. Det forventes at man har forskerkompetanse (minimum avlagt doktorgrad), at man er tilknyttet enten en av tidskriftets eierinstitutsjoner eller et fagmiljø med faglig sosiologisk kompetanse, og at man har solid erfaring med akademiske publiseringsprosesser.

Redaktøren utnevnes av tidsskriftets årsmøte etter innstilling fra styret, som hovedregel for en periode på fire år. Oppgaven honoreres etter nærmere avtale med styret.

Dersom dette er en aktuell oppgave for deg, send en interessemelding til styreleder Marit Haldar (mariha@oslomet.no). Vi ønsker også tips om aktuelle kandidater velkommen. Vi vil gjerne ha interessemeldinger og tips så snart som mulig, og senest innen 31. august.