Møt arbeidsutvalget 2021

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften av Norsk sosiologforening. I denne saken finner du mer informasjon om hvem som er med og hva AU jobber med.

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer, tre varamedlemmer og kommunikasjonsrådgiver. Redaktøren til Sosiologen.no er også jevnlig med på møter sammen med AU.

AU har holdt sine månedlige møter på Zoom under pandemien. Fra øverst til venstre: Lars-Erik Becken (kasserer), Thea Rabe (redaktør for Sosiologen.no), Anne Flagstad (styremedlem), Maja Feng Mikalsen (varamedlem) Kari Steen-Johnsen (nestleder), Juni Katrine Lie (kom.rådgiver), Johannes Bennetzen (sekretær), Marit Haldar (leder), Edvard Nergård Larsen (varamedlem). Ikke til stede: Ferdinand Mohn (styremedlem) og Cecilie Neumann (varamedlem).

Sosiologforeningen jobber for å være et felleskap for alle sosiologer, og forsøker derfor å rekruttere sosiologer fra ulike sektorer og ulike steder i karrieren til å være med på å drifte foreningen. Årets AU består derfor av både ferske og mer erfarne sosiologer, i tillegg til en masterstudent.  

Nå for tiden jobber AU med å planlegge for at sosiologer igjen kan komme sammen på Vinterseminar i 2022, i tillegg til å utarbeide en spørreundersøkelse for å kunne kartlegge hva medlemmene ønsker at foreningen skal være. Ellers består den daglige driften i å støtte opp om lokalavdelinger, nettverk og driften av Sosiologen.no. AU jobber også opp mot Norsk sosiologisk tidsskrift (NST) sammen med de andre eierne av NST. 

Nytt av året er at  det ble bestemt på generalforsamlingen i vinter at arbeidet med Sosiologen.no skal forvaltes av én redaktør og én kommunikasjonsrådgiver. Redaktøren har det redaksjonelle ansvaret og redaksjonell frihet og jobber med innhold slik som debatt og kronikk, essays, bokanmeldelser og studentliv. Kommunikasjonsrådgiveren følger opp forenings-sidene, nyhetsbrev på email,  samt informasjon om Vinterseminaret og andre arrangementer.

Har du innspill til arbeidsutvalget? Ta kontakt med foreningsleder, Marit, på mail: mariha@oslomet.no. Har du spørsmål angående medlemskap eller betaling av årskontingenten? Send mail til: redaksjonssekretaer@sosiologen.no. Ønsker du å sende inn et bidrag til Sosiologen.no? Send mail til redaktøren på redaktor@sosiologen.no.

Arbeidsutvalget 2021:

Marit Haldar

Leder Marit Haldar

Marit Haldar ble valgt som leder av NSF i 2018. Hun er professor i sosiologi ved OsloMet.

Ta kontakt med Marit på: mariha@oslomet.no

karisteen-johnsen_1200x1600

Nestleder Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen ble valgt inn i AU i 2017 og fungerer nå som nestleder. Hun jobber ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Kasserer Lars-Erik Becken

Lars-Erik Becken har mangeårig fartstid i sosiologforeningen og fungerer for tiden som kasserer. Til daglig er Lars-Erik seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Johannes Bennetzen2 night

Sekretær Johannes Bennetzen

Johannes Bennetzen har vervet som sekretær. Til daglig jobber han som analytiker i Norsk filminstitutt.

Anne Flagstad

Styremedlem Anne Flagstad

Anne Flagstad ble valgt inn i AU i 2020. Hun jobber som leder for HR i Telenor Norge.

ferdinandandreasmohn_220x350

Styremedlem Ferdinand Mohn

Ferdinand Mohn ble valgt inn i AU i 2020. Han jobber som seniorrådgiver for Kunnskapsdepartementet.

cecilie_neumann

Varamedlem Cecilie Neumann

Cecilie Neumann ble valgt inn i AU i 2021. Cecilie er ansatt som professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet, Institutt for Sosialfag.

edvard-n-larsen

Varamedlem Edvard Nergård Larsen

Edvard Nergård Larsen ble valgt inn i AU i 2021. Edvard er postdoktor ved UiO og har en bistilling som forsker II ved Kirke-, religion- og livssynsforskning (KIFO).

Maja-Profil

Varamedlem Maja Feng Mikalsen

Maja Feng Mikalsen ble valgt inn i AU i 2021. Hun er nyutdannet sosiolog og jobber som vitenskapelig assistent på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

Thea Rabe

Redaktør for Sosiologen.no Thea Rabe

Thea er stipendiat ved Nord universitet og har vært redaktør for Sosiologen.no siden starten av 2020.

 

Lie_svarthvitt

Kommunikasjonsrådgiver Juni Katrine Lie

Juni Katrine Lie er masterstudent på UiO og tiltrådte som kommunikasjonsrådgiver for foreningen i 2021.