Leder

Sosiologforeningens leder, Jørn Ljunggren, deler sine ambisjoner om å styrke sosiologien som fag i Norge.

(Foto: UiO)

Kjære sosiologer, uten å bli alt for klisjeaktig er det vel lov å si at jeg har tatt fatt på dette ledervervet med en blanding av ydmykhet og ambisjoner. Ydmyk, fordi sosiologforeningen er basert på den frivillige innsatsen til sosiologer fra hele landet som samler norsk sosiologi gjennom arrangementer, publikasjoner og diskusjoner.

Dette er viktige tradisjoner som må bevares. Ambisiøs, fordi foreningen kan gjøre seg selv enda viktigere.

Heldigvis består sosiologforeningen av dyktige og engasjerte folk. Lokallagene er kjernen i foreningen, og representanter fra disse har sammen med arbeidsutvalget (AU) avholdt et landsstyremøte som burde gjøre samtlige medlemmer optimistiske til foreningens framtid.

Sentrale diskusjoner både på landsstyremøtet og i AU har handlet om hva sosiologforeningen skal være og hvordan vi på en best mulig måte kan bidra til å fremme norsk sosiologi.

Disse spørsmålene er på en måte symptomatisk for sosiologer. Det ligger i sosiologiens fragmenterte egenart at vi diskuterer spørsmål rundt hva faget skal være og hva som binder oss sammen. Enkelte vil nok kalle oss navlebeskuende. Målet er imidlertid at vi skal gå fra teori til handling relativt raskt. Det forrige arbeidsutvalget satte i gang viktige endringer som vi skal videreføre.

Ikke minst legger vi stor vekt på å støtte opp under all den innsatsen og engasjementet som har gitt oss sosiologen.no.

Vi jobber selvfølgelig også med både neste års vinterseminar og å tilrettelegge best mulig for lokallagenes egne aktiviteter.

Sosiologforeningen har en forpliktelse som går utover dette ved å være sosiologenes forening- uavhengig av om man arbeider som professor, forsker, konsulent eller noe helt annet

Utover dette har AU gått inn for at eierskapet av Sosiologisk tidsskrift skal forvaltes på en langt mer aktiv måte. I tråd med dette, har foreningen og de andre eierne nå besluttet at Sosiologisk tidsskrift skal endres på en rekke områder og relanseres under navnet Norsk sosiologisk tidsskrift fra 2017. Mer informasjon om dette kommer.

Norsk sosiologisk tidsskrift og Sosiologen.no er begge viktige elementer om vi skal kunne snakke om en norsk sosiologioffentlighet. Mens utdanningsinstitusjonene forvalter fagets videreføring til nye generasjoner sosiologer og forskerne ved ulike institusjoner kontinuerlig bruker og videreutvikler faget som vitenskap, så har sosiologforeningen en forpliktelse som går utover dette ved å være sosiologenes forening.

Uavhengig av om man arbeider som professor, forsker, konsulent eller noe helt annet. Selv om ulike typer sosiologer kan ha forskjellige oppfatninger om hva foreningen skal være, tror vi i AU at det vil være i alle sosiologers interesse å styrke både de akademiske og de praktiske/anvendte sidene av foreningen.

Vi ønsker derfor å styrke dialogen med både de som synes foreningen er for praktisk og de som synes den er for akademisk. Skal vi styrke sosiologien som fag i Norge, må vi gjøre det sammen. Og det burde jo sosiologer være ganske gode på..

 

For arbeidsutvalget,

Jørn Ljunggren