Generalforsamling 2017

Dagsorden, årsmelding og regnskap til generalforsamlingen finner du her.

Sakspapirene til både generalforsamlingen og det påfølgende landsstyremøtet finner du i pdf-form her:

Årsmeldingen

Regnskap 2016 og budsjett 2017

 

Dagsorden:

Norsk Sosiologforening
Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen avholdes på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort Hafjell, Søndag 5. februar, klokken 10:00.

1.Konstituering og navneopprop
2.Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
5.Saker til behandling (Det var mulig å komme med forslag til saker frem til 30.12.16)
6.. Godkjenning av kontingent – ingen forslag om endring fremmes
7. Godkjenning av neste års budsjett
8. Valg til Arbeidsutvalget (AU)
9. Valg av revisor
11.Valg av valgkomité

Forslag sak 10-12 legges frem på møtet
Sakspapirene kommer fortløpende.