Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Norsk sosiologforening.

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to medlemmer. AU arrangerer vinterseminar, støtter opp om lokalavdelinger og nettverk. Videre er AU ansvarlig for Norsk sosiologisk tidsskrift (i samarbeid med øvrige eiere av tidsskriftet).

Er du nysgjerrig på posisjoner, struktur og organisering av Sosiologforeningen? Vedtektene våre finner du her. 

14769570180_eb3276849f_b

Leder Marit Haldar

Marit Haldar ble valgt som leder av NSF i 2018. Hun er professor i sosiologi ved OsloMet.

E-post: Marit.Haldar(krøllalfa)hioa.no
Telefon: 977 40 392

1200px-Kristian_Berg_Harpviken

Nestleder Kristian Berg Harpviken

Kristian ble valgt inn i NSF i 2018. Han er forskningsprofessor og tidligere leder av PRIO.

E-post: kristian@prio.org

Telefon:920 61 861

Kenneth Dahlgren - sosiologen.no

Styremedlem Kenneth Dahlgren

Kenneth Dahlgren ble valgt inn av NSF i 2018. Han jobber hos Rodeo arkitekter.

Ida Drange - kasserer - Sosiologforeningen foto Matthis Kleeb Solheim - sosiologen.no

Kasserer Ida Drange

Ida Drange er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskningsinteresser er sosial ulikhet, lønnsdannelse, profesjoner og arbeidsmarkedstilpasning for høyt utdannet arbeidskraft. På AFI er hun tilknyttet forskningsgruppen samfunn, arbeidsliv og politikk. Ida ble valgt inn i AU i 2015 som kasserer. E-post: ida.drange@afi.hioa.no

Pål_Halvorsen - foto Matthis Kleeb Solheim svarthvitt

Sekretær Pål Halvorsen

Pål Halvorsen er stipendiat ved Nord universitet og sekretær i Arbeidsutvalget.

Erika Braanen Sterri - varamedlem - sosiologen.no

Styremedlem Erika Braanen Sterri

Erika Braanen Sterri er forsker ved Fafo og jobber med inkludering og lærevilkår i arbeidslivet. Sterri ble valgt inn som vara til AU i 2015, og har vært medlem siden 2016.

E-post: Erika.Braanen.Sterri@fafo.no

Erik Børve Rasmussen

Lokallagsansvarlig Erik Børve-Rasmussen

Erik Børve-Rasmussen ble valgt inn i NSF i 2018. Han er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.

 

Silje Andresen

Styremedlem Silje Andresen

Silje Andresen er forsker ved Fafo og jobber med voksnes læring og fag- og yrkesopplæring.

E-post: silje.andresen@fafo.no

karisteen-johnsen_220x350

Styremedlem Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen ble valgt inn i NSF i 2017. Hun jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Magnus

Styremedlem Magnus Heie

Magnus Heie er styremedlem og redaktør for sosiologen.no