Arbeidsutvalget 2022

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften av Norsk sosiologforening. I denne saken finner du mer informasjon om hvem som er med i AU 2022.

Arbeidsutvalget er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer, tre varamedlemmer og kommunikasjonsrådgiver. Redaktøren til Sosiologen.no er også jevnlig med på møter sammen med AU.

Sosiologforeningen jobber for å være et felleskap for alle sosiologer, og forsøker derfor å rekruttere sosiologer fra ulike sektorer og ulike steder i karrieren til å være med på å drifte foreningen. Årets AU består derfor av både ferske og mer erfarne sosiologer, i tillegg til en masterstudent.

Per mars 2022 har arbeidsutvalget nettopp hatt sitt først møte med den nye lederen, Kenneth Dahlgren. Du kan lese mer om hans visjoner for foreningen i dette intervjuet. Utover våren skal arbeidsutvalget starte planleggingen av Vinterseminaret 2023. I tillegg har foreningen nylig lansert en brukerundersøkelse for å kartlegge hva sosiologer ønsker fra foreningen. Ellers består den daglige driften i å støtte opp om lokalavdelinger, nettverk og driften av sosiologen.no. AU jobber også opp mot Norsk sosiologisk tidsskrift (NST) sammen med de andre eierne av NST.

Har du innspill til arbeidsutvalget? Ta kontakt med foreningsleder, Marit, på mail: mariha@oslomet.no. Har du spørsmål angående medlemskap eller betaling av årskontingenten? Send mail til: redaksjonssekretaer@sosiologen.no. Ønsker du å sende inn et bidrag til sosiologen.no? Send mail til redaktøren på redaktor@sosiologen.no.

 

Arbeidsutvalget 2022

Kenneth-bilde

Leder Kenneth Dahlgren

Kenneth ble valgt inn som leder av Norsk sosiologforening på generalforsamlingen i februar. Han jobber med byutvikling i Aspelin Ramm.

Har du innspill til foreningslederen? Ta kontakt med Kenneth på:

Tlf: 41 21 30 64

E-post: kd@aspelinramm.no

 

siljeSkuland

Nestleder Silje Elisabeth Skuland

Silje er nestleder i arbeidsutvalget og jobber som forskingsleder ved Senter for velferd- og arbeidslivsforskning.

Kasserer Lars-Erik Becken

Lars-Erik Becken er kasserer i arbeidsutvalget og har for øvrig mangeårig fartstid i sosiologforeningen. Han jobber som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Johannes Bennetzen2 night

Sekretær Johannes Bennetzen

Johannes er sekretær i arbeidsutvalget og jobber som analytiker hos NRK.

Anne Flagstad

Styremedlem Anne Flagstad

Anne er styremedlem i arbeidsutvalget og jobber som leder for HR i Telenor Norge. Hun ble valgt inn i 2020.

ferdinand-andreas-mohn_200

Styremedlem Ferdinand Andreas Mohn

Ferdinand er styremedlem i arbeidsutvalget og jobber som seniorrådgiver for Kunnskapsdepartementet. Han ble valgt inn i 2020.

brochmann-507x

Styremedlem Grethe Brochmann

Grethe er styremedlem i arbeidsutvalget og er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun ble valgt inn i 2022.

edvard-n-larsen

Varamedlem Edvard Nergård Larsen

Edvard er varamedlem i arbeidsutvalget og jobber som postdoktor i sosiologi ved UiO. I tillegg har han en bistilling som forsker II ved KIFO. Han ble valgt inn i 2021.

 

Maja-Profil

Varamedlem Maja Feng Mikalsen

Maja er varamedlem i arbeidsutvalget og jobber som vitenskapelig assistent ved STK. Hun ble valgt inn i 2021.

Lie_svarthvitt

Kommunikasjonsrådgiver Juni Katrine Lie

Juni er kommunikasjonsrådgiver i foreningen og skriver master i sosiologi på UiO. Hun har hatt kommunikasjons-vervet siden 2021.

Ellen_Oftedal_Schwencke_portrett (1 of 1)

Redaktør for sosiologen.no

Ellen er redaktør for sosiologen.no og jobber som vitenskapelig assistent ved NOVA på OsloMet. Hun har hatt redaktør-vervet siden 2022.