Trøndersosiologene

Engasjerer studenter og sosiologer i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Hvem er vi?

I Trøndersosiologene har vi 12 styremedlemmer som organiserer faglige og sosiale arrangement i Trøndelag. Den nyeste medlemsopptellingen i Trøndersosiologene viste 80 medlemmer.
De som er aktive i lokallaget er studenter fra NTNU og andre læresteder, ansatte ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, samt andre sosiologer og sosiologiinteresserte som jobber i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Hva gjør vi?

Vi har fast sosiologiquiz hver måned, debatter, sosiologisk filmkveld, og vi arrangerer Sosiologifestivalen hver høst.
Trøndersosiologene har inngått et samarbeid med Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim sentrum, der mange av arrangementene foregår.

Bli aktiv!

Har du lyst til å delta på våre faglige og sosiale arrangementer, eller bli kjent med flere sosiologer i Trondheim?
Følg med her på nettsidene på sosiologen.no for aktuelle arrangementer, finn Trøndersosiologene på Facebook, eller ta kontakt med styrets leder om du har spørsmål eller har lyst til å engasjere deg i lokallagets styre.

Kontakt styret

Tarjei Hanken

Lisa Reutter- økonomiansvarlig

Emil Øversveen