Sosiologforeningen Rogaland

Samler sosiologer og studenter i Stavanger-området.

Hvem er vi?

I Sosiologforeningen i Rogaland har vi syv styremedlemmer som organiserer både faglige og sosiale arrangementer, i en forening som teller rundt 30 medlemmer. Medlemmene våre jobber både ved Universitetet i Stavanger, ved forskningsinstituttet IRIS, i offentlig sektor og i næringslivet. Sosiologistudentene i Stavanger har sin egen forening som samarbeider med Sosiologforeningen i Rogaland.

Hva gjør vi?

Sosiologforeningen Rogaland har hatt god aktivitet siden vi startet opp i 2011, og arrangerer rundt to seminarer per år.

Ett av seminarene har sosiologer og andre samfunnsvitere som målgruppe, mens det andre seminaret er myntet på et bredt publikum, med mål om å aktualisere sosiologien gjennom samfunnsaktuelle problemstillinger som blir belyst fra et sosiologisk perspektiv, og gjerne debattert fra tilstøtende fagrepresentanter.

Sosiologforeningen Rogaland - sosiologen.no

To årlige seminarer

Rogaland-sosiologene arrangerer to fagseminarer årlig. Her er de samlet på seminaret «Kjønn, synd og fantasi» i 2013. Seminaret var dedikert professor Knud Knudsen, som mottok Sosiologforeningens Hederspris samme år.

Bli aktiv?

Har du lyst til å delta på våre arrangementer i Stavanger, er du mer enn velkommen til å møte opp. Arrangementene annonseres i lokalpressen og på Universitetet i Stavanger og IRIS sine nettsider, samt på Facebook.

Du kan også ta kontakt med leder Lena Forgaard om du har spørsmål eller om du har lyst til å engasjere deg i lokallaget.

Kontakt styret:

                                                                               Telefon                       Epost

Leder:           Ida Holth Mathiesen              98008506                   idhm@iris.no

Nestleder:     Gry Høiland                            90280028                  gry.c.hoiland@uis.no

Sekretær:      Ingrid Rusnes                         99231409                  ingrid.rusnes@uis.no

Web:             Merete Hermansen               91193267                  Merete.Jonvik@iris.no

Kasserer:        Kathrine Skoland                    91609240                  Kathrine.Skoland@iris.no

Styremedlemmer:

Anders Vassenden                   92046214                    anders.vassenden@uis.no

Terje Hillesund                        91706581                    terje.hillesund@uis.no

Berit Moltu                              90084812                    beritmoltu@gmail.com