Sosiologforeningen Rogaland

Samler sosiologer og studenter i Stavanger-området.

Hvem er vi?

I Sosiologforeningen i Rogaland har vi syv styremedlemmer som organiserer både faglige og sosiale arrangementer, i en forening som teller rundt 30 medlemmer. Medlemmene våre jobber både ved Universitetet i Stavanger, ved forskningsinstituttet IRIS, i offentlig sektor og i næringslivet. Sosiologistudentene i Stavanger har sin egen forening som samarbeider med Sosiologforeningen i Rogaland.

Hva gjør vi?

Sosiologforeningen Rogaland har hatt god aktivitet siden vi startet opp i 2011, og arrangerer rundt to seminarer per år.

Ett av seminarene har sosiologer og andre samfunnsvitere som målgruppe, mens det andre seminaret er myntet på et bredt publikum, med mål om å aktualisere sosiologien gjennom samfunnsaktuelle problemstillinger som blir belyst fra et sosiologisk perspektiv, og gjerne debattert fra tilstøtende fagrepresentanter.

picture

Leder Anders Vassenden

E-post: anders.vassenden@uis.no

Øvrige medlemmer

Kasserer: Maria Gussgard Volckmar-Eeg (maria.g.volckmar-eeg@uis.no)

Sekretær: Ingrid Rusnes (ingrid.rusnes@uis.no)

Styremedlem: Merete Hermansen Jonvik (mejo@norceresearch.no)

Styremedlem: Berit Moltu (beritmoltu@gmail.com)

Styremedlem: Kathrine Skoland (kathrine.skoland@uis.no)

Styremedlem: Inger Eide Robertson (igot@sus.no)

Rogaland-sosiologene arrangerer to fagseminarer årlig. Her er de samlet på seminaret "Kjønn, synd og fantasi" i 2013. Seminaret var dedikert professor Knud Knudsen, som mottok Sosiologforeningens Hederspris samme år.

Bli aktiv?

Har du lyst til å delta på våre arrangementer i Stavanger, er du mer enn velkommen til å møte opp. Arrangementene annonseres i lokalpressen og på Universitetet i Stavanger og IRIS sine nettsider, samt på Facebook.

Du kan også ta kontakt med leder Anders Vassenden om du har spørsmål eller om du har lyst til å engasjere deg i lokallaget.