Sosiologforeningen Agder

Et møtested for sosiologer i distriktet.

Hvem er vi?

Sosiologforeningen i Agder består av rundt 20 medlemmer og er et møtested for sosiologer og sosiologistudenter i distriktet. I styret jobber vi med å formidle sosiologifaget til lokalbefolkningen via ulike arrangementer med en uformell profil.

Hva gjør vi?

I samarbeid med Cinemateket i Kristiansand gjennomfører vi jevnlig sosiologisk filmsyklus. Her viser vi film av faglig interesse, og det holdes foredrag av sosiologer med spesiell kjennskap til emne før visningene. Vi arrangerer også egne foredrag over aktuelle tema. Alle er hjertelig velkommen til å delta!

For medlemmer arrangeres det årlig en egen sommeravslutning. Informasjon om arrangementer blir gitt her på nettsiden og på Sosiologforeningen i Agders Facebook gruppe.

Bli aktiv?

For mer informasjon om Sosiologforeningen og innmelding, se info på forsiden av sosiologen.no. Om du har spørsmål eller vil engasjere deg i lokalstyret, ta kontakt med leder av lokallaget.

 

Kontakt styret:

Leder: Magnus Talberg (permisjon), magnustalberg@yahoo.no, telefon 95239820

Nestleder: Ingunn Kvamme, mob. 90 12 93 96. Epost: ingunn.kvamme@uia.no

Kasserer: Morten Blekesaune. Morten.Blekesaune@uia.no

Styremedlemmer:
Morgan Olsen. Epost: morgao07@student.uia.no

Gwyn Øverland. Epost: gwyn.overland@sshf.no

Aleksandra Djurisic Rados, Mob: 41325182, aleksandrarados@hotmail.com