Sosiologforeningen Agder

Et møtested for sosiologer i distriktet.

Hvem er vi?

Sosiologforeningen i Agder er et møtested for sosiologer og sosiologistudenter i distriktet. I styret jobber vi med å formidle sosiologifaget til lokalbefolkningen via ulike arrangementer med en uformell profil.

Hva gjør vi?

Vi arrangerer debatter og samtaler med faglig innhold som passer for alle. For dem som er sosiologer, sosiologistudenter og dem som synes tema virker interessant. Alle er hjertelig velkommen til å delta!

Vi ønsker å fremme sosiologisk identitet og arrangerer derfor «sosiologisk møteplass». Her kan sosiologer i feltet og sosiologer i akademia møtes for å dele erfaringer, kunnskap og gode samtaler.

For medlemmer arrangeres det årlig en egen sommeravslutning. Informasjon om arrangementer blir gitt her på nettsiden og på Sosiologforeningen i Agders Facebook gruppe.

Bli aktiv?

For mer informasjon om Sosiologforeningen og innmelding, se info på forsiden av sosiologen.no. Om du har spørsmål eller vil engasjere deg i lokalstyret, ta kontakt med leder av lokallaget.

Kontakt styret:

Leder: Marthe Elden Wilhelmsen, marthe.e.wilhelmsen@gmail.com 

Styremedlemmer:
Katrine Mayora Synnes katrine.m.synnes@uia.no

Linda-Marie Leirpoll, lindal17@student.uia.no

Ann Christin Eklund Nilsen, ann.c.nilsen@uia.no

Karianne Marlena Zachariassen, Kannezac@hotmail.com

Kristian Fredrik Meyer Ødegård,  kf.odegard@gmail.com 

Magnus Talberg, magnustalberg@yahoo.no

Ove Skarpenes, ove.skarpenes@uia.no

Mari Kristine Jore, mari.kristine.jore@hvl.no