Vinterseminaret utsettes til våren 2021

Grunnet den usikre koronasituasjonen utsettes det planlagte Vinterseminaret til våren 2021. Sosiologforeningen ønsker isteden velkommen til Vårseminar på Sundvollen hotell 28. – 30. mai.

Vi gir likevel ikke slipp på drømmen om å kunne samle norske sosiologer og sosiologers venner i 2021, og har besluttet å planlegge for et Vårseminar isteden!

Arbeidsutvalget (AU) i Sosiologforeningen har ønsket og villet arrangere et fysisk Vinterseminar på Storefjell i 2021, og har arbeidet med liv og lyst med et spennende program og med øvrig planlegging. Som vi skrev i invitasjonen til seminaret, tenkte vi at en slik møteplass for sosiologer ville være spesielt kjærkommen i en tid der mye avlyses. Når vi nå ser an smittesituasjonen og de tiltakene som gjelder i overskuelig framtid, må vi likevel med tungt hjerte gi beskjed om at Vinterseminaret ikke kan arrangeres som planlagt. Vi har også besluttet at vi ikke lager et omfattende digitalt alternativ. Vinterseminaret handler i sin kjerne om å møtes og være sammen.

Vi gir likevel ikke slipp på drømmen om å kunne samle norske sosiologer og sosiologers venner i 2021, og har besluttet å planlegge for et Vårseminar isteden! Vi gir slipp på hvite vidder for denne ene gangens skyld, men beholder det gode programmet med forbehold om noen små justeringer. I et unntaksår må det spesielle tiltak til, og vi håper dette kan være noe å planlegge fram mot og glede seg til for mange. Velkommen til Sundvollen hotell 28.-30. mai.

Gode hilsener fra AU