Om Norsk sosiologforening

Norsk sosiologforening (NSF) ble stiftet i 1949, og er en sammenslutning av sosiologer og masterstudenter i sosiologi.

Sosiologforeningen er ingen fagforening, men fremmer sosiologers felles interesser og er et forum for faglig kontakt mellom norske sosiologer.

Sosiologforeningen har omlag 850 medlemmer i NSF. Foreningen er åpen for sosiologer (mastergrad) og andre med tilsvarende utdanning og et hjerte for sosiologi. Studenter har adgang fra bachelor-nivå og oppover.

Sosiologforeningen har for tiden syv aktive lokallag: Østlandsforeningen, Agder, Rogaland, Vestlandsavdelingen (Bergen), Trøndersosiologer, Sosiologforeningen Nordland og Tromsø lokallag. Lokallagene arrangerer medlemsmøter og åpne debattmøter flere ganger i halvåret og har også andre sosiale sammenkomster.

Det viktigste nasjonale møtepunktet er det årlige Vinterseminaret som finner sted i januar. Seminaret tar utgangspunkt i et nytt tema hvert år, men har presenterer også ferske sosiologer og belønner ekstra fremdragende bidrag i året som har gått. Skitur og fest er faste punkter på programmet.

Sosiologforeningen driver nettsiden Sosiologen.no. Sosiologforeningen utgir også – i samarbeid universitetenes sosiologiinstitutter – Norsk sosiologisk tidsskrift. I tillegg får medlemmer av Sosiologforeningen også tilsendt Acta Sociologica. Acta eies av Nordisk sosiologforbund.

Organisasjon

Landsstyret er foreningens øverste organ og en representant fra hvert av lokalavdelingene samt arbeidsutvalget (AU). Landsstyret møtes 2 ganger i årets. AU består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt to medlemmer. AU er ansvarlig for driften av Sosiologforeningen.

Internasjonalt

Medlemmer av Norsk Sosiologforening er også kollektivt medlem av Nordisk Sosiologforbund som arrangerer Nordisk sosiologkongress annethvert år. Norge er representert med to medlemmer i styret, disse velges bland AU-medlemmene.

I tillegg er foreningen medlem av:

The European Sociological Association (ESA)

International Sociological Association (ISA)

Kontakt Sosiologforeningen

Kontakt leder Marit Haldar: Marit.Haldar [at]hioa.no

Spørsmål om medlemskap, betaling og lignende rettes til post@sosiologforeningen.no

Postadresse: Norsk sosiologforening, v/ Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, postboks 1096, Blindern, 0317 Oslo