Nordisk Sosiologforbund

Nordisk Sosiologforbund er en allianse som søker å fremme sosiologisk forskning og undervisning i de nordiske landene.

Foreningen har to medlemmer fra hvert av de nordiske landene. Pelle Korsbæk Sørensen fra Danmark er leder.

Tekst fra nettsiden til Nordisk Sosiologforbund:

«The Nordic Sociological Association (NSA) is an alliance of the national sociological associations in Norway, Denmark, Sweden, Finland and Iceland. All members of the national sociological associations are collective members of NSA.

NSA’s main tasks are the quarterly journal Acta Sociologica, which publishes papers on high-quality innovative sociology, Nordic Sociological Conference which takes place every second year, and supporting the sociological professional development in the Nordic countries»

Nordisk Sosiologforbund består av representanter fra forbundene i de ulike nordiske landene, og har blant annet ansvar for å gi ut tidsskriftet Acta Sociologica.
(Illustrasjon: Nordisk Sosiologforbund).