Medlemsskap

Norsk Sosiologforening har to typer medlemsskap.

Sosiologforeningen har ambisjoner om å øke medlemstallet og være et møtested for alle norske sosiologer. Foreningen har to typer medlemsskap:

  •  Hovedmedlem: Kandidater med utdanning i sosiologi fra universitet og høyskoler eller Interesserte fra andre fagområder (675,- per år)
  •  Student:  Bachelor -og masterstudenter i fag som har sin hovedvekt innen sosiologi (250,- per år. 100,- første året)

Medlemmene inviteres til å delta i aktiviteter i sitt aktuelle lokallag. Du blir også automatisk medlem av Nordisk Sosiologforbund og dermed mottar du også tidsskriftet Acta Sociologica. Alle medlemmer får også invitasjon til det årlige Vinterseminaret.

Ta kontakt med post@sosiologforeningen.no eller trykk her.