Etterlysning: Kandidater til praksisprisen

På Vinterseminaret deler Sosiologforeningen ut ulike priser – blant annet en pris for sosiologi i praksis. Vet du om noen aktuelle kandidater eller foretak?

Kjenner du noen som jobber med sosiologisk praksis som verktøy for endring? Som gjennom sin anvendelse av sosiologiske perspektiver og innsikter skaper nye praksiser og åpner samfunnnsfeltet for andre sosiologer.

Sosiologforeningens praksispris, som deles ut på Vinterseminaret i Februar 2023, søker nå etter kandidater til Praksisprisen.

Kandidatene behøver ikke være sosiologer, men må jobbe med sosiologisk praksis som viser sosiologiens samfunnsrelevans.

Kandidater kan meldes inn til juryen v/ Anne Flagstad (flagstad.anne@gmail.com).

Frist: Snarest.

Her kan du lese mer om de ulike prisene og hvilke statutter som gjelder. 

Praksis-prisen-unsplash

Kjenner du noen som driver med sosiologi i praksis og fortjener anerkjennelse? (illustrasjon: Unsplash)