Et epokeskifte i tidsskriftverdenen

Styreleder i Norsk sosiologisk tidsskrift takker av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen og ønsker Hans Erik Næss velkommen som ny redaktør.

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen gikk av som redaktører i Norsk sosiologisk tidsskrift 1. januar 2019, etter å ha vært et redaktørpar i fem år. Først var de redaktører i Sosiologi i dag i tre år – 2014-2016 og dernest to år i Norsk sosiologisk tidsskrift, 2017-2018. De har utgitt 6 numre av Norsk sosiologisk tidsskrift og 12 numre i Sosiologi i dag, 18 til sammen. Dette har resultert i atskillige artikler og samarbeid med mange temaredaktører. Før dette var Stefansen med i redaksjonen i Sosiologi i dag fra 2010, og hun gir seg med det etter 9 år. May-Len har enda lenger fartstid, 13 år. De to har også vært ansvarlige for flere egne temanumre, og de har redigert ett sammen. Styret for Norsk sosiologisk tidsskrift takker for en meget viktig innsats for den sosiologiske offentligheten. Å holde høy kvalitet på artikler på tvers av sosiologiske tema og tilnærminger, er av stor faglig betydning.

Ny redaktør

Heldigvis har vi fått en flott kandidat til å ta over redaktørrollen for temanumrene til tidsskriftet: Hans Erik Næss. Arve Hjelseth fortsetter som redaktør av de åpne numrene. Det ligger an til et godt samarbeid mellom disse to. Næss skriver mye og bredt og representerer et annet miljø og andre nettverk enn de øvrige i tidsskriftredaksjonen. Han har erfaring med å redigere temanummer av Norsk sosiologisk tidsskrift, og er orientert mot norsk fagoffentlighet og opptatt av å gjøre en fellesskapsinnsats.

Næss er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. I tillegg til interessante fagtekster, både bøker og artikler, skriver han morsomme populærvitenskapelige tekster. Næss er en arbeidsom og seriøs fagperson som er interessert i både metode, teori og sentrale sosiologiske temaer. Styret er glad for at han tar på seg oppgaven som redaktør og ønsker ham hjertelig velkommen.

På vegne av styret i Norsk sosiologisk tidsskrift,

Marit Haldar