Innkalling til Generalforsamlig 2022

Generalforsamlingen for Norsk sosiologforening holdes i år som videomøte den 15. februar kl 17.00.

norsk sosiologforening

Innkalling:

Tid: Tirsdag 15. februar kl. 17.00 på Zoom.

 

Møtelenke: https://oslomet.zoom.us/j/67947602611?pwd=ZXA4TFZMNHJwZWlQV2FpbUlXdm9KUT09

Møte-ID: 679 4760 2611

Møte-passord: 853855

 

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter
Arbeidsutvalget og landsstyret.

Dagsorden:

1)Konstituering og navneopprop
2) Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Godkjenning av årsmelding
5) Godkjenning av regnskap 2021 og budsjett for 2022
6) Valg av arbeidsutvalg
7) Valg av revisor
8) Valg av valgkomite
9) Eventuelle innmeldte saker

 

Relevante dokumenter:

Årsmelding 2021-Norsk sosiologforening

Innkalling til Generalforsamling NSF 2022

Regnskap 2021, budsjett 2022 – Generalforsamling NSF 2022

Valgkomiteens innstilling 2022