Vitenskap mot diskriminering?

Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved UiO arrangerer debatt om arbeidet mot – og forskning på – diskriminering.

TID: 18.1. kl. 18-20.30

STED: Litteraturhuset i Oslo.

I anledning utgivelsen av Thomas Mathiesens nye selvbiografi Cadenza inviterer vi til debatt om arbeidet mot – og forskning på – diskriminering. Mathiesen beskriver et langt forskerliv som kritiker av makt og med tro på en vitenskapelig praksis med tydelig politisk engasjement.

Er Mathiesens idé om en «vitenskap unnenfra», hvor akademikere og sivilsamfunn jobber sammen mot sosial urett, fortsatt relevant?

Forskere med erfaring fra faglig og politisk arbeid mot diskriminering er invitert til seminaret:

■ Mona Lilja (professor, Gøteborg) forsker på demokratiseringsprosesser samt forholdet mellom sivil motstand og sosial forandring. Leder forskergruppen Power, Resistance and Social Change ved Gøteborgs universitet.

■ Leandro Schclarek Mulinari (doktorand, Stockholm) forsker på rasisme og konstruksjon av trusselbilder. Også aktiv i Antirasistiska Akademin.

■ Beatrice Halsaa (professor, Oslo) forsker blant annet på likestilling, minoritetsspørsmål og sosiale bevegelser. Deltar i prosjekt om fremtiden for Nordens feminister, og er redaktør av Nora – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

■ Peter Scharff Smith (professor, Oslo) forsker blant annet på fengsler og straffens konsekvenser for de dømtes familier. Tidligere forskningsdirektør ved Danish Institute for Human Rights.

■ David Rodriguez Goyes (stipendiat, Oslo/Colombia) forsker på biopiracy og miljøkriminalitet. Har vært mekler i fredsprosessen i Colombia.

Ordstyrer er Marte Rua, (stipendiat, Oslo) som for tiden forsker på bruk av isolasjon i fengsel. Aktiv i Skandinavisk isolasjonsnettverk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Studenter oppfordres til å delta.

Velkommen til seminar om forholdet mellom vitenskap og sosial forandring.