Vinterseminaret 2018

Sosiologforeningens vinterseminar  har tema «Kjønnsforhandlinger» og foregår på Hafjell fredag 2. til søndag 4. februar.

Banner Vinterseminaret 2018

Hele programmet og praktisk informasjon.

Gruppesesjoner.

I årets Vinterseminaret tar vi for oss et av de virkelige store temaene for sosialt liv, og dermed også i sosiologien. Spørsmål knyttet til betydningen av kjønn for organiseringen av liv og samfunn har vært sentrale og kontroversielle i samfunnsvitenskapen.

Der noen bruker år på å analysere ulike aspekter av hvordan kjønn er sosialt konstruert, er det for andre en enkel, men viktig kontrollvariabel. Uavhengig av dette (pun intended) kan ingen sosiologer – i akademia eller i praksis – overse spørsmål om kjønn, uansett hvilke tema man vanligvis arbeider med.

Hva kan norsk sosiologi bidra med for å forstå kjønn i dagens samfunn? Ikke så rent lite, skal det vise seg. Vi har fått hjelp av noen av landets fremste forskere, som kommer til Vinterseminaret for å belyse ulike aspekter av nåtidens kjønnsforhandlinger.

På programmet finner du ingen ringere enn Helene Aarseth, Anja Bredal, Anne-Lise Ellingsæter, Hannah Helseth, Sune Qvotrup Jensen, Torkild Hovde Lyngstad, May-Linda Magnussen, Magnus Nermo, Annick Prieur, Liza Reisel, Ingvill Stuvøy, Mari Teigen og Kristoffer Chelsom Vogt.

I år har vi også utvidet utvalget av tematiske gruppesesjoner, hvor du inviteres til å delta med artikkelutkast. Det arrangeres også et publiseringsseminar med temaredaktørene fra Norsk sosiologisk tidsskrift.

I tillegg er det som alltid utdeling av Hedersprisen 2018, priser for beste artikler i 2017, presentasjon av sosiologisk ferskvare og festmiddag.