Vilhelm Auberts minneforelesning

Luc Boltanski holder årets minneforelesning.

Sted: Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning

I November 2015 vil professor Luc Boltanski ved Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) i Paris, holde Vilhelm Aubert Memorial Lecture og innlede til offentlig seminar torsdag 19 november og fredag 20 november.

Vilhelm Auberts minneforelesning er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO og Institutt for samfunnsforskning –  der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt.

Aubert-forelesningen har vært holdt årlig siden 1991. Formålet har vært å feire fremragende sosiologi og generell sosial analyse og på den måten markere arven etter norsk sosiologis nestor, sosiologen og juristen Vilhelm Aubert (1922-1988).

PROGRAM:

Torsdag 19 november kl. 14.00-16.00:
Luc Boltanski: “Mysteries and conspiracies: detective stories, spy novels and the making of modern societies.”

Hvor:
 Auditorium 1 i Eilert Sundts Hus, Universitetet i Oslo, Blindern

Fredag 20 november kl. 10.00-12.00:
Luc Boltanski: «On critique»

Hvor: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt 31

 

Les mer om Luc Boltanski her

Mer om Vilhem Auberts minneforelesning
Robert K. Merton var den første foreleseren. Siden har forelesningen blitt gitt av Raymond Boudon, Theda Skocpol, John Goldthorpe, Robert Dahl, Pierre Bourdieu, Arlie Hochschild, Carole Pateman, Jürgen Habermas, Helga Nowotny, Richard Sennett, Neil Smelser, Richard Swedberg, Howard Becker, Steven Lukes, Nancy Fraser, Nilüfer Göle, Kathleen Thelen, Hans Joas, Anthony Giddens, Jeffrey Alexander, Craig Calhoun og Cass Sunstein.

Programmet og informasjonen er hentet fra Institutt for samfunnsforskning.