Vår utålmodighet med ungdom

Sosiologforeningen avdeling Vestlandet inviterer til foredrag om frafall i videregående skole.

HVOR: Litteraturhuset i Bergen

NÅR: 13. mars 2017 kl. 19.00- 20-30.

Arrangørens tekst:

«Basert på et bredt utvalg av kilder og forskning vil Kristoffer Chelsom Vogt (postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB) bidra med et kritisk perspektiv på måten frafall har blitt definert og diskutert på i Norge. Den norske definisjonen av frafall er streng og har helt siden den ble skapt på 90-tallet vært rigget i yrkesfagenes disfavør. Gjennom den norske frafallsdefinisjonen blir middelklassens gamle aldersnormer gjort gjeldende for alle. Resultatet er at en tredjedel av hvert ungdomskull betraktes som avvikere og trusler mot velferdsstatens bærekraft. Gjennom måten vi diskuterer frafall formidler vi til våre ungdommer at det er noe galt med dem, at de gjør oss bekymret. At slike som deg, det vil gamle Norge ikke ha.

Arrangementet holdes i Olav H. Hauge-salen på Litteraturhuset, og er gratis og åpent for alle. Vel møtt!»