Utstilling: Øvelser i norsk

Billedkunstner Hilde Honerud og sosiolog Jon Hovland har samarbeidet om en utstilling som er å se på Tenthaus Oslo frem til 30. april.

Hilde Honerud
Øvelser i norsk
8.4 – 30.4 2016

Hvor: Tenthaus Oslo, Maridalsveien 3 – main gate entrance

Migrasjon til Norge er i ferd med å endre seg. Vi snakker denne gangen ikke om flyktninger, men kvalifisert arbeidskraft som begynner å gjøre seg gjeldende i yrker der språkkrav og kompetanse er sentralt. Karrieremessig har Norge inntil nylig vært en avkrok. De enorme forskjellene i lønninger og ledighet har endret dette. Tidligere arbeidsinnvandring utfordret arbeidsplassene til klassiske arbeidere. Denne arbeidsinnvandringen utfordrer elitene.

Hilde Honerud har sammen med sosiolog Jon Hovland besøkt en rekke norskskoler i Europa. De har fulgt deltakerne i deres drømmer og håp, forberedelser, forventninger, i det de forlater og hva det betyr for dem. Øvelser i Norsk søker gjennom bilder og tekst å la enkeltobjekter og portretter uttrykke en fremfortolket opplevelse av steder og møter med de enkelte.

Hilde Honerud er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet ved Kunsthøyskolen i Oslo, og Napier University i Edinburgh. Hun har hatt en serie utstillinger og har tidligere blant annet jobbet med et prosjekt med barn i Palestina, og hvordan det oppleves å være barn i et land der det er konstant konflikt og uroligheter. Typisk for arbeidsformen hennes er at hun legger vekt på å bruke tid nok til å komme nære det opplevde og virkelige. Hun har også flere pågående prosjekter i samarbeidet ToftHonerud, som blant annet står bak Debris Fanzine.

Jon Hovland er PhD i sosiologi, og har forsket på organisasjoner, makt og motivasjoner. Han deler tiden sin mellom Høyskolen i Sørøst-Norge, der han er førsteamanuensis i innovasjon og ledelse, og Red Tape Crossing AS der han driver oppdragsforskning.
Øvelser i norsk er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfonds prosjektstøtte, Nofofo og Buskerud fylkeskommune.

————————–———-

Hilde Honerud
EXERCISES IN NORWEGIAN

8.4 – 30.4 2016
Preview and book launch 7 April at 7 – 10 pm
Address Maridalsveien 3 – main gate entrance
Open Friday – Sunday – 1 – 5 pm

Migration to Norway is on the cusp of change. On this occasion the discussion is not about refugees, but a migrating highly qualified labor force that is making its presence felt in occupations where language requirements and expertise are key factors. Until recently, Norway was considered a career backwater. However, the difference seen in wages and unemployment has changed this. Earlier migrants challenged the workplace of the typical labourer. This new migration of workers is challenging the elites.

Hilde Honerud and sociologist Jon Hovland have visited several Norwegian language schools in Europe. They have followed the students, recording their preparation, hopes and dreams, expectations, and the meaning of their migration, as they prepare for their departure.

Exercises in Norwegian attempts to allow individual objects and portraits to express an interpreted experience of places and meetings with the individual participants.

Hilde Honerud graduated from the Academy of Fine Art in Oslo, and Napier University in Edinburgh. She has held several exhibitions. She has has previously worked on a project with children in Palestine based on the perceptions of a child in a country constantly engaged conflict and unrest. Her work typically emphasizes spending enough time to come close the perceived and real. She also has several ongoing projects in the ToftHonerud collaboration, including behind Debris Fanzine.

Jon Hovland holds a PhD in sociology; his research field includes organizations, power and motivation. He divides his time between the University College of Southeast Norway, where he is professor of innovation and leadership, and Red Tape Crossing AS where he is engaged as a researcher.

Exercises in Norwegian is supported by the Visual Artists Remunimeration Project Award Fund, NoFoFo and Buskerud County.