Utrop: Temanummer om 22. juli

22. juli 2011 ble Norge rystet av terrorangrepene på Utøya og ved Regjeringskvartalet. Ti år senere, i 2021, ønsker Norsk sosiologisk tidsskrift å vie et temanummer til 22. juli.

Call for papers: Norsk sosiologisk tidsskrift ønsker bidrag til temanummer om 22. juli

22. juli 2011 ble Norge rystet av terrorangrepene på Utøya og ved Regjeringskvartalet. Ti år senere, i 2021, ønsker Norsk sosiologisk tidsskrift å vie et temanummer til 22. juli og de sosiale og kulturelle konsekvensene av terroren.

22. juli berørte Norge og verden. Terrorangrepene hadde mange konsekvenser: det nasjonale sjokket rett etter angrepet; de store rosetogene og minneseremoniene; rettsaken mot Anders Behring Brevik; 22. juli-kommisjonens rapport og det at beredskapen sviktet; debattene og prosessen knyttet til Utøya, den fysiske utformingen av Regjeringskvartalet og ulike minnesteder; de ulike måtene 22. juli er blitt fremstilt i romaner, sakprosa, filmer, på 22. juli-senteret og på Utøya og i skoleverket. 22. juli påvirket også det offentlige ordskiftet, og de politiske konsekvensene har vært gjenstand for mye debatt, inkludert temaer knyttet til valgdeltakelse, ungdomspartimedlemskap, konspirasjonsteorier og høyreekstremisme. Vi har sett at terrorister de senere årene i likhet med Anders Behring Breivik har lastet opp såkalte manifest på internett i forkant av terrorhandlinger. Flere av disse, som for eksempel Brenton Tarrant som sto bak terrorangrepene i Christchurch i 2019, hevder også eksplisitt å være inspirert av 22. juli. Alt dette med mere åpner opp for interessante og viktige sosiologiske spørsmål, som eksempelvis: Hva betyr 22. juli i dag? Hvordan forvaltes og fortelles minnene og historiene fra og om 22. juli, og av hvem? Hva vil 22. juli bety i fremtiden for oppvoksende generasjoner som ikke levde eller var barn da terroren inntraff?

I dette temanummeret av Norsk sosiologisk tidsskrift ønsker vi å presentere ulike sosiologiske analyser av 22. juli. Siden terroren og terrorens konsekvenser kan studeres fra ulike vikler, åpner vi for ulike typer teorier, metoder og datamateriale. Vi inviterer både kvalitative og kvantitative bidrag, og vi ser gjerne også tekster som sammenligner aspekter ved 22. juli med andre hendelser i Norge eller andre land. Har du forslag til bokanmeldelser som kan passe, er vi interessert i det også.

Temanummeret vil bli publisert som nummer 3/2021. Redaktører er Tore Witsø Rafoss og Pål Halvorsen. Send inn et sammendrag på én til to sider innen innen 5. februar 2020 til tore.rafoss@kifo.no. På bakgrunn av innsendte sammendrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 15. mai 2020. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering. For mer informasjon om tidsskriftet, se nettsiden til Norsk sosiologisk tidsskrift https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift .

Foto: Henrik Lied / nrkbeta