Utrop: IRSA 2020- World Congress of Rural Sociology

IRSA2020: XV World Congress of Rural Sociology blir arrangert i Cairns, Australia fra 8-12 July 2020. Fristn for å levere abstract er 27. september 2019.

Mer informasjon om kongressen på deres nettsider.

Bilde av tog med fossefall i bakgrunnen