Utdanning, ulikhet og risiko for utenforskap

Tirsdag 2. november gir Det utdanningsvitenskapelige fakultet deg ulike perspektiver på utdanning, ulikhet og utenforskap.

Når: 02.11.2021, kl. 19.00-21.00
Hvor: Strømmes på Facebook

Flere barn har blitt fattige i løpet av pandemien og ulikhet ble et viktig tema i årets valgkamp.

Skolen blir sett på som sentral i å utjevne og motvirke ulikhet og gi barn et likeverdig grunnlag for å delta i samfunnet. Hvor realistisk er det? Hvilke råd kan utdanningsforskere gi til politikerne våre?

 

Program:

ERIK KNAIN, prodekan for forskning, ønsker velkommen.

 

HENRIK ZACHRISSON, psykolog og professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, spør: Kan barnehagen redusere sosial ulikhet?

 

PETER MAASSEN, statsviter og professor ved Institutt for pedagogikk, UiO, spør: Høyere utdanning: Motor for sosial mobilitet eller økt ulikhet?

 

KRISTINN HEGNA, sosiolog og professor ved Institutt for pedagogikk, UiO, snakker om: Yrkesfag som karrierevei og sikkerhetsnett

 

GURI A. NORDTVEDT, professor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, spør: Elevvurderinger i skolen: En kilde til inkludering eller utenforskap?

 

Kommentar ved IVAR FRØNES, sosiolog og seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, og MARIANNE BORGEN, ordfører i Oslo kommune.

 

LINN STALSBERG, sosiolog og skribent, er ordstyrer. Stalsberg har skrevet bøkene «Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur», «Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land» og «Etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag» (2021).

 

Lenke til facebook-arrangement finner du her!