«Ulikhetenes mange ansikter»- festseminar for Lennart Rosenlund

Norsk sosiologforening avdeling Rogaland arrangerer  en sosiologisk festseminar i anledning professor emeritus Lennart Rosenlunds 75-årsdag.

TID: 28. 5 kl.19.00

STED: Folken, Stavanger

Gjennom fire tiår har Lennart Rosenlund (UiS) anvendt den franske sosiologen Pierre Bourdieus teorier og metoder for å underlegge byen han bor i, Stavanger, nitid analyse. Rosenlunds banebrytende arbeid har, ved siden av internasjonal anerkjennelse for hans egen del, resultert i viktige samfunnsmessige innsikter om både Stavanger, Norge og verden for øvrig, ikke minst om forholdet mellom samfunnsklasser. Som for Bourdieu, har sosial ulikhet vært et «Leitmotif» i Rosenlunds arbeid. Ulikhet er blant vår tids store samfunnsproblemer, både lokalt og globalt. Blant Rosenlunds sentrale funn, som bidrar til å kaste lys over dette samfunnsproblemet, er vår tids økte horisontale forskjeller mellom samfunnsgrupper, særlig mellom livsstil og sosiale nettverk blant grupper som besitter kulturell kapital på den ene siden, og tilsvarende blant grupper som besitter økonomisk kapital på den andre.

I anledning at Rosenlund i år fyller 75, inviterer Sosiologforeningen Rogaland til et festseminar om hans forskning. Vi oppsummerer hans bidrag til sosiologien, samtidig som vi diskuterer de politiske og sosiale implikasjonene av de utviklingstrekk han dokumenterer. I tillegg til at Rosenlund selv innleder, vil flere av hans viktigste samarbeidspartnere kommentere på betydningen av hans arbeider: Annick Prieur og Johs. Hjellbrekke, professorer i sosiologi ved henholdsvis Universitetet i Aalborg og Universitetet i Bergen, samt seniorforsker ved NORCE, Merete Jonvik, vil foredra om hva de har lært om sosiologi og verden rundt seg av å samarbeide med Rosenlund. Konferansier for kvelden, samt kollega og samarbeidspartner med Rosenlund, er Anders Vassenden, professor i sosiologi ved UiS.