UiB Innsikt: Det norske klassesamfunnet: Klasseanalysens relevans i dag

I samarbeid med Studentersamfunnet inviterer UiB Innsikt  inviterer til en samtale om hvor viktig klasseanalyse er for å forstå samfunnet vi lever i nå.

Når: Lørdag 20.04.2022, kl. 15.00-16.30
Hvor: Universitetsaulaen i Bergen // Strømmes

Når samfunnsvitere gjennom de siste to hundre årene har forsøkt å forstå samfunnet vi lever i, har klasseanalyse vært en av de viktigste tilnærmingene.

Spørsmål om makt, ulikhet, fattigdom, helse og samfunnsutvikling har alle blitt belyst gjennom klasseforskning.

Men klasseanalysen har vært omstridt, og klassebegrepet har også blitt omtalt som en «zombie»-kategori; altså ideer, teorier eller begreper som har mistet sin relevans, men som man likevel holder fast ved.

Har klasseanalysen fremdeles relevans?

Om svaret er ja: på hvilke måter og langs hvilke dimensjoner kan Norge eventuelt beskrives som et klassesamfunn?

 

Panelet:

Innleder og paneldeltaker: Johs. Hjellbrekke er professor ved Sosiologisk institutt. Han fordyper seg i analyser av av sosiale klasser, eliter, makt, ulikhet og sosial mobilitet. Arbeidslivssosiologi, historisk sosiologi, statistiske metoder for analyse av kategoriske datamengder, vitenskapshistorie og vitenskapsteori.

Innleder og paneldeltaker: Maren Toft er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er klasseteori, sosial mobilitet og klassestrukturasjon, segregasjon og urban ulikhet, sosial kapital og maktnettverk.

Innleder og paneldeltaker: Jørn Ljunggren er forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning og velferdsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han skal snakke om klasseanalysens betydning for å forstå arbeiderklassen.

De øvrige panelmedlemmene blir offentliggjort snart.

 

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kan du ikke komme? Vi strømmer arrangementet, og du kan se sendingen både live og i opptak på Youtube. Lenke postes på facebook et par dager før arrangementet.

 

Velkommen!