Ståle Seierstad-seminar om arbeidslivsinstitusjoner i kapitalistiske samfunn

I anledning av at Ståle Seierstads 80-årsdag inviteres det til seminar i Bodø med arbeidslivsinstitusjoner i kapitalistiske samfunn som omdreiningspunkt. Velkommen!

Når: 29. april, kl 12
Hvor: Christian Fredriksen (A6), Bodø, Nord universitet

I anledning av at Ståle Seierstad fyller 80 år den 29/4-2019 vil Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet (Nord) og Nordlandsforskning (NF) markere det med å arrangere et fagseminar. Ståles betydning for fagmiljøet på Nord og NF er uomtvistelig i perioden fra han kom til Bodø i 1979. Vi tar neppe munnen for full når vi betegner Ståle som en av nestorene i norsk sosiologi. Siden han avla magistergraden i sosiologi i 1965, ved Universitetet i Oslo, har han vært en aktiv bidragsyter i fagdebatten omkring arbeidslivets institusjoner. Først som NAVF-stipendiat, seinere som amanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, 1968-72, og ikke minst som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo (AFI) i perioden 1972-79. I 1979 satte han kursen nordover som knoppskyting fra AFI, og fungerte da som forsker frem til ansettelse i 1993 som dosent i politikk, organisasjon og sosiologi på daværende Høgskolen i Bodø. Der fikk han opprykk til professor i sosiologi i 1998.

Ståles bidrag gjelder for det første som initiativtaker og støttespiller i utvikling av forskningsprosjekter. Hans sjenerøsitet mht. til å veilede yngre forskere og kommentere bidrag er dessuten velkjent, og fortsatt hjelper han når noen behøver faglige kommentarer. Det er mange som i årenes løp har høstet av hans alltid grundige og oppmuntrende kommentarer. Det er også verdt å merke seg at han også rager nasjonalt gjennom sin forskning om arbeidsorganisering, institusjonelle rammer omkring arbeidsmarkeder, næringsutvikling – og omstilling.

For å hedre Ståle og markere miljøet utad har vi invitert et utvalg av fagfeller utenfra og fra egen organisasjon til å komme med innspill og diskutere temaer som har stått sentralt i Ståles forskning.

Seminaret er åpent for publikum.

 

PROGRAM

Kl. 12.00- kl. 12.15: Åpning ved dosent Leif-Kristian Monsen, FSV
Kl. 12.15- kl. 13.00: Professor Tian Sørhaug, UiO
Hvordan arbeidet former verden? Globalisering, organisering og vilkår for solidaritet
Kl. 13.00- kl. 13.30: Forskningssjef Sissel Trygstad, FaFo
Deltakelsesgapet i den norske arbeidslivsmodellen
Kl. 13.40- kl. 14.10: Førsteamanuensis Bente Vibecke Lunde, FSV
Arbeidsmiljøarbeid i endring. Økt kompleksitet og desentralisering av ansvar
Kl. 14.15-kl. 14.25: Pause
Kl. 14. 25- kl. 15.00: Professor Johan Elvemo Ravn, FSV
Aktører i arbeidslivshistorien- på virksomhetsnivå. Fortellinger fra innsiden av norske
arbeidslivsinstitusjoner
Kl. 15.00- kl. 15.30: Professor Hans Petter Saxi, FSV
Når medvirkning og politisk demokrati kolliderer i evaluering av reformer i
offentlig sektor
Kl. 15.30- kl. 16.00: Professor emeritus Ståle Seierstad
Arbeidslivsinstitusjoner i kapitalistiske samfunn: Gjør institusjoner noen forskjell
når det gjelder arbeidsvilkår og ulikhet?