Den sosiologiske offentlighet

Miljø-og klimakrisen er en av vår tids største utfordringer. Likevel er det overraskende stille fra sosiologer. Hva er sosiologiens rolle i møte med miljø-og klimakrisen?

 

Samtalen kommer til å dreie seg rundt hva klimasosiologi er og hvorfor den har så liten plass på sosiologiprogrammet.

 

I samtalen sitter:
– Vilde Blix Huseby, stipendiat ISS
– Serafima Andreeva, masterstudent v/ NTNU og Fridtjof Nansen Institutt

 

Huseby har siden hun selv gikk på masterprogrammet ved UiO etterlyst et miljø for klimasosiologi. Som nyansatt stipendiat håper hun på å være med på å etablere klimasosiologien på ISS. Andreeva skriver for tiden masteroppgave ved Fridtjof Nansen Instituttet, om hvordan russiske klimaforskere bidrar til utviklingen av egne felt, praksiser og samspillet deres med politikken.

 

Samtalen varer omtrent 1 time. Galleriet på Chateu Neuf finner du i døra ved siden av baren i Glassbaren. Vi håper alle vil fortsette diskusjonen i baren etterpå!

 

Om sosiologiske samtaler:

Sosiologiske samtaler er en flunkende ny arena for sosiologer og studenter å møtes, drikke øl og diskutere sosiologi. Hver samtale vil ha et tema hvor fagpersoner snakker om sin forskning, før studentene i publikum får mulighet til å delta. Vi håper dette gjør at studentene blir oppdatert på forskningen som skjer på instituttet, og at forskerne på instituttet får snakket med studentmassen utenfor forelesningssalen.

 

Trykk her for å komme til facebookarrangementet!

Søk