Sosiologisk salong: Om sosiologisk teoretisering

Den trettende utgaven av Sosiologisk salong har sosiologisk teoretisering som tema. Peter Sohlberg og Håkon Leiulfsrud er innledere.

Når: 26. januar klokka 19:00-22:00

Hvor: Sosiologisk Poliklinikk, Brattørgata 8, 7010 Trondheim

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1208260815909464/

Hvordan skal man bruke sosiologisk teori?

Til sosiologisk salong 26. januar kommer professor Peter Sohlberg og professor Håkon Leiulfsrud ved Institutt for sosiologi og statsvitenska på NTNU for å snakke om sin bok Theory in Action. Boka kan beskrives som en metodebok i sosiologisk teoretisering, og et forsøk på å bryte opp tradisjonelle skillelinjer og statiske forståelser av den sosiologiske teoritradisjonen.

Temaer for diskusjonen blir hvordan teoretisere, forholdet mellom teori og forskning, og hva som er galt med hvordan teori anvendes i dag.

Som alltid: Gratis inngang og vafler og div. til salgs i baren.