Sosiologisk salong- boklansering av «Fengslende sosiologi»

Få steder i samfunnet demonstrerer den sosiale virkelighetens grunnleggende begreper like tydelig som fengselet. Sosiale avvik og stigma, utstøting og integrering, kontroll og disiplin, makt og ulikhet er alle eksempler på fenomener som krystalliseres i fengselets hverdagsliv.

Tid og sted: Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa, 23.august kl. 19.30

I boka Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler presenteres tolv artikler som diskuterer ulike sider ved fengselet som sosialt fenomen, både som en del av og som et uttrykk for samfunnet. Flere av tekstene er skrevet av tidligere masterstudenter i sosiologi, og presenterer bearbeidede analyser fra deres masterprosjekter.

Den 23. august kommer medredaktør Johan Fredrik Rye og kapittelforfattere Mirna Aleric og Sigurd M. Nordli Oppegaard til Litteraturhuset i Trondheim for å presentere boka og diskutere fengselet fra et sosiologisk perspektiv. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og det blir mulighet for å stille spørsmål til forfatterne.

Dørene åpner kl. 19.