Sosiologisk ferskvare

5. oktober kl. 19 inviterer Østlandsavdelingen av sosiologforeningen til Sosiologisk ferskvare på Dattera til Hagen. Mer her: https://www.facebook.com/events/454695224731883/

Østlandsavdelingen markerer semesterstart med sosiologisk ferskvare på Dattera til Hagen mandag 5. oktober. Kom og få med deg presentasjoner av flere spennende masteroppgaver:

 

Knut Schreiner: Romantiske entreprenører. Hvordan digital utvikling påvirker populærmusikalske artisters selvforståelse og arbeidsvilkår

Marit Eriksen Wanggaard: Å ta ansvar for naturen og fellesskapet. En kvalitativ studie om bærekraftige forbrukere

Silje Andresen: Fengsel i frihet. En institusjonell etnografi om fengselskoner.

Deltakerne intervjues av Kristian Heggebø (stipendiat, HiOA).