UTSATT: Sosiologisalongen: Livsmestring

Med Ole Jacob Madsen, Mette Pless og Kristoffer Chelsom Vogt.

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Gratis inngang

 

Unge rapporterer om mye press og stress i hverdagen. For å bøte på dette innføres livsmestring som tverrfaglig tema i skolen. Men er dette egentlig å ta unges problemer ved roten? Eller er det nok et eksempel på kortsiktig symptomlindring?

Til å diskutere dette kommer forfatter av boken «Generasjon prestasjon», Ole Jacob Madsen (professor i psykologi, UiO) og en av Danmarks fremste ungdomsforskere, Mette Pless (lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet). Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.

 

Arrangør: Sosiologisk institutt ved UiB i samarbeid med Litteraturhuset