Sosiologisalongen: Idrett, elite og kjønn

Tid: Fredag 16.10, 15:00–16:00
Sted:Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen
Hva skjer i ungdomsidretten for tiden? Deltakeravgiftene øker og stadig mer ressurser går til elitesatsinger. Når det gjelder den største idretten, fotball, tyder fersk forskning på at jentene nedprioriteres når ressurser fordeles på grunnplanet. Hva er idrettens samfunnsoppdrag når barndommen blir stadig mer organisert?For å diskutere dette kommer Marlene Persson (stipendiat/forsker, OsloMet) og Ivar Eimhjellen (forsker, Norce). Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.Arrangementet foregår på Litteraturhuset og vil strømmes til YouTube.

Gratis