Sosiologisalongen: Gener og samfunn

Med Torkild Hovde Lyngstad, Anja Steinsland Ariansen og Kristoffer Chelsom Vogt.

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Gratis inngang

 

Etter tiår med meningsløse diskusjoner om «født sånn eller blitt sånn», møtes nå endelig innovative forskere fra flere felt for å studere hvordan arv og miljø samspiller. Kan klassiske spørsmål i samfunnsforskningen – som for eksempel utdanningsprestasjoner, partnervalg, og yrkesløp – ha noe med gener å gjøre? Og hva betyr i så fall det for vår utforming av samfunnets institusjoner?

For å diskutere dette kommer Torkild Hovde Lyngstad (professor i sosiologi ved UiO) og Anja Steinsland Ariansen (postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB). Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.

 

Arrangør: Sosiologisk institutt ved UiB i samarbeid med Litteraturhuset