Sosiologisalongen: Falsk forebygging?

Med Dag Leonardsen, Trude Senneseth og Kristoffer Chelsom Vogt.

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge

Gratis inngang

 

Mange kappes om å tilby løsninger på sosiale problemer, blant annet gjennom å gi barn «tidlig innsats». Men tar vi egentlig ugresset ved roten? Spissede forebyggingstiltak på individnivå blir ineffektiv symptomlindring så lenge vi ikke gjør noe med de problemskapende samfunnsendringene som ligger bak.  

I boka Forebyggingens historie retter Dag Leonardsen (professor ved Høgskolen i Innlandet) et kritisk blikk på sammenhengen mellom de enorme investeringene samfunnet vårt i dag gjør for å forebygge velferdsproblemer og hva man faktisk oppnår. Trude Senneseth (psykologspesialist med lang erfaring fra forebyggingsarbeid, blant annet i Fjell kommune) kommer også, og Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.