Sosiologifestival

Den fjerde sosiologifestivalen i Trondheim avholdes med samme ramme, men nytt innhold!

Når: 15. september
Hvor: Dokkhuset scene, Trondheim

Arrangementet er gratis, åpent for alle interesserte og arrangert av Sosiologisk Poliklinikk og Trøndersosiologene.

Meld din ankomst på facebook: https://www.facebook.com/events/607233166125591/

Program:

10.00 Åpning av Sosiologi som festival

10.15 Sosiologer i arbeid
Sosiologer som jobber i forskjellige bedrifter presenterer hvordan de bruker sosiologien i sin arbeidshverdag

11.30 Sosiologisk forskning
Heidi Vinge – Å redde jorda eller jordet – matjordsosiologi om institusjoner, politikk og språk
Marko Valenta – Europeisk flyktningpolitikk og flyktningmigrasjon fra Midtøsten til Europa
Arild Blekesaune – tittel kommer

13.00 Lunchtid

Sosiologiske bøker
14.00 Marianne Nordli Hansen presenterer boken ”Elite og klasse i et egalitært samfunn”
15.00 Julia Orupabo presenterer boken ”Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber”
16.00 Elise Farstad Djupedal, Lisbeth Elvira Levang og Aksel Tjora presenterer boken ”ADHD og det disiplinerte samfunn”

17.00-17.30 Quiz arrangert av Trøndersosiologene

17.30 Middagstid

18.45 Debatt: Finnes det en sosiologisk “wake-up-call”?

Panel:
Marianne Nordli Hansen
Eiri Elvestad
Arild Blekesaune
Aksel Tjora
ordstyrer: Jan Frode Haugseth

20.00 Sosiologisk ferskvare med Øivind Hauge

Gunnhild B. A. Svaboe: ”Arbeidskraftstrategier i bygg og anlegg – En kvantitativ studie av bedriftslederes bruk av østeuropeisk arbeidskraft”

Marita Løkås: ”Jeg er en profesjonell lærer, på den måten jeg syns er best – En kvalitativ studie av opplevelsen og oppfattelsen av tatoverte lærere i den norske skolen; holdninger, reaksjoner og grenser for aksept”

Tor Anders Bye: ”Året du aldri glemmer – En interaksjonistisk analyse av fellesskaps- og identitetsbygging i den norske folkehøgskolen”

Erling Landet: ”Likestillingsparadokset og den økologiske feilslutning – En flernivåanalytisk tilnærming til å forklare horisontal kjønnsdeling i 49 arbeidsmarked i verden”

21.00 Mingling, musikk og Bar Passiar

22.00 Band: Anthony & the Giddens

22.30 Fortsatt passiar og musikk. Baren er åpen til kl 01.00.