Sosiologien og samfunnet

Sosiologien og samfunnet: Fra premissleverandør til marginalisering? Norsk sosiologiforening avd. Østlandet inviterer til debatt om fagets posisjon i Norge i dag.

Når: 28.2 k.19-21.00

Hvor: Litteraturhuset i Oslo.

Arrangørens tekst:

«Storverket Det norske samfunn kalles gjerne norsk sosiologisk flaggskip. Men i en fersk anmeldelse ser Rune Slagstad boka som symptomatisk for fagets «kontinuerlig søken etter seg selv», «vedvarende usikker identitet» og «egen marginalisering». Den siste utgaven (2016) røper en disiplin med «flimrende, sesongvarierende fortolkningsmenyer» uten helhetlig tilnærming til dagens samfunnsforhold og institusjonelle strukturer, framholder han. De sentrale, klassiske hovedområdene er satt parentes om, og sentrale temaer – økonomisk makt, rettsvesenet, klassesamfunnet – er utelatt fra den nye utgaven: «Sosiologiens abdikasjon understrekes ved dette sosiologiske grunntema [klasse og ulikhet] er overdratt to økonomer».

I et kanoniserende og hedrende øyemed tolker også Willy Pedersen endringer i Det norske samfunn som en indikasjon på et fag i endring: underteksten til 1968-utgaven lød «Sosiologene kan gi slike helhetlige og sammenfattende analyser; de har noe annet og mer å gi enn økonomer eller historikere, mer enn statsvitere eller demografer». Pedersen understreker hvordan 2010-utgaven i mindre grad var preget av slike helhetlige analyserammer.

Har sosiologien abdisert i sin rolle i å tilføre offentligheten sosiologiske forklaringsmodeller og sette dagsorden? Har faget beveget seg fra overgripende spørsmålstagen til å konsentrere seg om små fragmentariske, og marginale, problemstillinger? Og er sosiologiens flaggskip – Det norske samfunn – blitt en trojansk hest?

Norsk sosiologforening avd. Østlandet inviterer til debattmøte i kjelleren på Litteraturhuset.

Panelet består av
Rune Slagstad (Professor emeritus ISF)
Lise Kjølsrød (Professor UiO og redaktør av DNS)
Ivar Frønes (Professor UiO og redaktør av DNS)
Marianne Nordli Hansen (Professor UiO)
Cathrine Holst (Førsteamanuensis UiO)
Are Skeie Hermansen (Postdoktor UiO)

Ordstyrer: Magne Paalgard Flemmen (Postdoktor UiO)

Les Rune Slagstads kritikk her:
https://sosiologen.no/2016/11/de-marginale-sosiologer/
Les redaktørenes tilsvar her:
https://sosiologen.no/2016/11/marginalisering-forklaringskraft-kommentar-slagstad-dystopiske-refleksjoner-sosiologifaget-norske-samfunn/

Velkommen!

Foto: UiO og ISF»