Sosiologi i praksis: hvordan styrke sosiologer i arbeid utenfor akademia?

Sosiologiforeningen inviterer til debattmøte om et mulig etterutdanningstilbud for sosiologer.

Når: 2. mars klokken 18.00
Hvor: Litteraturhuset i Oslo, Kvernlandsalen.

Arrangørens tekst:

Er norsk sosiologi blitt et navlebeskuende og introvert fagfelt, kun opptatt av forskningen som finner sted på universiteter, høyskoler og institutter? Hvis så, risikerer norsk sosiologi å gå glipp av et svært viktig potensial!

Sosiologer flest jobber ikke innen forskning. De fyller roller i tverrfaglig samspill på både offentlig og privat side av arbeidsmarkedet, innen alt fra samfunns- og byplanlegging til organisasjons- og lederutvikling, IKT- og systemutvikling, arbeidsmarkeds- og integreringstiltak, velferdstiltak og politikkutvikling, massemedier, innovasjon til nyskaping osv. Denne mengden sosiologer representerer et underutviklet potensial, og også et tegn på at norsk sosiologi må regnes som et ufullendt prosjekt. Dette er en invitasjon til å gjøre noe med det.

Sosiologer flest verdsetter sin tilegnede sosiologiske fantasi og blikk. Men når det kommer til profesjonell identitet, er denne oftest vaklende hos dem på utsiden av akademia. Dette tiltross for en opplevelse av at sosiologien har gitt vesentlig bidrag til deres profesjonelle praksis. Utfordringen ligger delvis i en grunnutdanning som sier lite om hvordan studenter kan omsette det de lærer i praktisk orienterte yrker. Derfor er det behov for en diskusjon som kan bidra til å bygge bevissthet rundt sosiologens rolle. Dette handler ikke om å utfordre sosiologien som kritisk, akademisk disiplin, men om å gjøre nedslagsfeltet større og mer mangfoldig.

Ett skritt på veien kan være et etterutdanningstilbud – et tilbud med mål om å gjøre sosiologisk kunnskap eksplisitt og operativ i arbeidsmarkedet, og som lener seg både på sosiologiske institutt og på alternativt tenkende praktikere. Kan en slik konsolidering utløse det uforløste potensialet i sosiologifaget?

2. mars inviteres det til et debattmøte om nettopp dette, med representanter for akademisk sosiologi, praktikere og Norsk sosiologforening. Nærmere bestemt: Professororene Aksel Tjora (NTNU) og Lars Groth (UiO), praktiserende sosiologer Elisabeth Sem-Christensen og Per Magnus Mæhle, samt leder av Norsk sosiologforening, Jørn Ljunggren.