Sosiolog, men ikke forsker

Organisasjonssosiologene utforsker sosiologien som basis for yrkespraksis utenom forskning.

Når: kl 1630, onsdag 19. oktober
Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Enkel matservering ved oppstart

Interesserte gir beskjed til Per Magnus Mæhle, epost: pemm@ous-hf.no, tlf 91356340

Arrangørens tekst:

«Gjennom to work-shops utforsker vi sosiologien som basis for yrkespraksis utenom forskning. Vi har kalt disse møtene: Praksismetoder og metodepraksis.

Denne samlingen er en oppfølging av en samling som var på Sentralen for noen uker siden. Det forutsettes ikke at du var med på denne for å delta på den neste, og vi vil gjerne ha med litt flere sosiologer på den neste samlingen. Forutsetningen er at du er nysgjerrige på temaet og har erfaringer eller synspunkter på hvordan sosiologien er og i større grad kan bli grunnlag for yrkespraksis utenom forskning

 

Første samling er gjennomført og rundt 25 sosiologer med arbeidspraksis utenom forskning møttes da på Sentralen. Arrangementskomiteen oppsummerer nå dette arbeidet og vil starte andre samling med å presentere dette. Vi samarbeider med professor Aksel Tjora, Sosiologisk institutt, NTNU, og han vil delta på denne samlingen.

 

Se også informasjonsseddel: invitasjon-ws2c«