Sosialdemokratiet – en bevegelse også for det 21. århundret?

En vanlig oppfatning er at sosialdemokratiets storhetstid var de tre første tiårene etter krigen – siden har høyrebølge, globalisering og svekket styringsevne gjort kål på restene. Hva er status i dag, to tiår inn i 2000-tallet? Institutt for samfunnsforskning inviterer til et digitalt lanseringsseminar av årboken Comparative Social Research.

Når: Tirsdag 13.april, kl. 09.00-10.15
Hvor: Zoom

Den ferske utgaven av årboken Comparative Social Research tar for seg utfordringer og muligheter for sosialdemokratiet i det 21. århundret, knyttet til sentrale problemstillinger som migrasjon, fagbevegelsens rolle, europaspørsmålet og ideologiske veivalg. I dette digitale lanseringsseminaret får vi en presentasjon av boken fra redaktørene: Nik. Brandal, Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen, samt innledninger fra to av bidragsyterne: Grete Brochmann og Olle Törnquist. Innledningene vil bli fulgt opp av kommentarer fra forsker ved FAFO og tidligere AP-statsråd Gudmund Hernes og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jette Christensen.

 

Brochmann og Törnquist vil særlig ta opp utfordringene norske og skandinaviske sosialdemokrater står overfor i å etablere en tydelig retning for et mer mangfoldig samfunn. Hvordan kan og bør sosialdemokratiets grunnleggende verdier knyttet til solidaritet, internasjonalisme og likeverd knyttes til strategiske valg og politikkutvikling i framtida?

 

Seminaret blir ledet av seniorforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.

 

Lenke til facebook arrangement finner du her!

Arrangement i regi av Institutt for Samfunnsforskning og Comparative Social Research.