Søk Sommerstudentprosjekt 2023 (Sweco + Aspelin Ramm)

‘Dirty old town?’

Hva skjer når vi baserer planleggingen av framtidens byer på det rolige, rene og ryddige? I årets sommerstudentprosjekt slår vi et slag for at støy, skitt og rot kan (og bør) ha en meningsfull plass i byen.

Søknadsfrist: 05.12.2022

Hvert år arrangerer rådgiveren Sweco og eiendomsutvikleren Aspelin Ramm et felles sommerstudentprosjekt, hvor en håndplukket gruppe studenter innen byutvikling får bryne seg på en aktuell oppgave, med tett oppfølging av noen av landets beste fageksperter. I år er vi på jakt etter studenter som vil utforske Den skitne byen.

 

Vi starter årets sommerprosjekt med en roadtrip fra Oslo til København, via Gøteborg og Malmø, på jakt etter de hemmelige ingrediensene bak det autentiske bylivet. Eksempler på støy, skitt og rot skal tas med tilbake til Oslo, og studentene skal finne steder hvor byliv kan utvikles på nye premisser, hvor områder med potensial for å dyrke det høylytte og røffe kan løftes fram.

 

Fra skitt til sjel

Er det én ting som preger kritikken av nyere byutvikling, er det at ting blir for ensartet og kjedelig. Skyldes det at vi planlegger oss bort fra ting som faktisk skaper identitet, eierskap, tilhørighet og engasjement?

 

Hva skjer når vi baserer planleggingen av framtidens byer på det rolige, rene og ryddige? Har vi tatt oss god nok tid til å reflektere rundt om det alltid er negativt med støy, skitt og rot? Vi sikter ikke til innslag av industri eller aktive hjørnesteinsbedrifter, men om elementene som utgjør opplevelsen av tilhørighet. Som for eksempel Tronsmo ved Tullinløkka, Schrøder på St. Hanshaugen, Scorpius på Grünerløkka eller Neseblod i Gamlebyen.

 

Blir vi glad i den nye byen?

Flere av Oslos pågående byutviklingsprosjekter baserer seg på at et rikt og godt byliv skapes gjennom å separere det grove, støyende og utilsiktede fra rekreasjon, kaféer og shopping.

Legger disse nye områdene, som skal definere neste kapittel av byen, til rette for kvaliteter på bygulvet som skaper glede og tilhørighet?

 

Som alltid handler Sweco og Aspelin Ramms sommerstudentprosjekt om å tenke nytt. Derfor søker vi seks disruptive arkitekter, samfunnsgeografer, byplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører, klimarådgivere, sosiologer, eller andre som sammen kan utforske «Den skitne byen».

 

Så til oppgaven

Hvert år investeres det enorme summer i å planlegge generisk byliv på steder hvor det kanskje ville vært mer naturlig å planlegge unike løsninger. Hvorfor har vi ikke en bedre forståelse av denne dynamikken?  Dette ønsker vi å slå et slag for med neste sommers studentoppgave.

 

Sosiologen Mary Douglas sa: «Skitt, som vanligvis er destruktivt, blir noen ganger kreativt». Når?! Og i tilfelle, hva?! Det er dette handlingsrommet vi ønsker å utforske! Når du klikker «Søk her» vil vi i tillegg til å be om din CV og et kort søknadsbrev, be deg svare på to spørsmål:

  • Hva er din motivasjon for å være med i prosjektet, og hvordan ser du at du kan bidra?
  • Beskriv en referanse fra et bymiljø eller nabolag, i Norge eller utlandet, som du mener det er relevant å se til i arbeidet med oppgavens tema. Hva er det ved dette området som skiller seg positivt ut?

 

Litt om deg

For å trives med prosjektet må du kunne jobbe analytisk, tverrfaglig og faktabasert. Du må også kunne utvikle nye ideer og bygge videre på andres. Som person er du en som tar ansvar, holder humøret oppe i krevende situasjoner og får ting til å skje. I tillegg er du strukturert og kvalitetsbevisst, gjør rasjonelle vurderinger, og evner å fremstille konsepter tydelig og engasjerende – også foran et publikum. Du er også klar over dine egne begrensninger og ønsker å utvikle deg videre hos oss.

 

Søk her: Sommerstudentprosjekt 2023 (Sweco + Aspelin Ramm) – Sweco Norge

Sweco former fremtidens byer og samfunn. Vi skaper bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og moderne byer. Med over over 20 000 lynskarpe samfunnsutviklere i Nord-Europa og prosjekter i 70 land over hele verden er vi Europas ledende arkitekt- og ingeniørselskap.