Hva skjer når kunnskap måles?

I Trondheim arrangerer ProtestPub en ny debatt med spørsmålet «Hva skjer når kunnskap måles?» som omdreiningspunkt.

Når: torsdag 2. juni kl 20:00
Hvor: Blæst, Trondheim

Publikasjonspoeng, impact-faktor, eksellens, samfunnsnytte: alle disse begrepene brukes til å måle og veie kunnskapen som produseres og formidles i og av akademia. De påvirker hvilke institutter som får forsyne seg av den finansielle kaka, hvilke forskere som får klatre på karrierestigen, og hvilke universiteter som skinner klarest på himmelen.

Flere har spurt om måling av kunnskap er noe mer enn et styringsverktøy for ledere som ser med lengsel mot toppen av de internasjonale rankingene. ProtestPub vil grave dypere. Vi ber panelet vårt svare på hva det vil si å måle kunnskap, hvordan kunnskap måles i dag, og på hvilke måter måling av kunnskap påvirker den akademiske hverdagen – og universitetets framtid.

 

Panelet:

Bjørn Myskja (tidligere prodekan og professor i filosofi)

Aksel Tjora (professor i sosiologi og grunnlegger av Sosiologisk Poliklinikk)

Tor Guttorm Syversen (Professor ved institutt for konstruksjonsteknikk)

Andreas Nybø (Fagbokforlaget)Innleder: Leif Kennair (Professor i psykologi og tidligere leder for Psykologisk institutt)

Ordstyrer: Morten Langfeldt Dahlback (stipendiat i filosofi og medlem i ProtestPub)