Seminar om prioritering i helsevesenet

Helsos (Oslogruppa i helsesosiologi) inviterer til seminar:

PRIORITERING I HELSEVESENET: SOSIOLOGISKE PERSPEKTIVER I TEORI OG PRAKSIS

Hvordan bestemmes retningslinjene for prioritering i det norske helsevesenet? Og hva har retningslinjer å si for prioritering på bakkenivå? Kom og hør spennende innlegg av professorene Dag Album og Reidun Førde, og bli med på den følgende diskusjonen.

Tid: 2. november 2015, 18:00.
Sted: Seminarrom 1 i Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a (Psykologibygningen).

Dag Album er professor i sosiologi, Reidun Førde er professor i medisinsk etikk. Begge har førstehånds erfaring med å utarbeide retningslinjer for prioritering (fra Lønning II og Nordheimutvalget). Helsos (Oslogruppa i helsesosiologi) er et initiativ av og for sosiologer. Formålet er å skape en møteplass for utforsking av sosiologiske perspektiver på helse og helsetjenester, på tvers av forskning og forvaltning.